kunstbus
Dit artikel is 16-04-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Cosmas- en Damianusvloed

De twee stormvloeden van 1477 en 1509, ook wel de eerste en tweede Cosmas- en Damianusvloed, genoemd naar Cosmas en Danianus, waren stormvloeden die woedden in een gebied dat delen van het huidige Nederland, België en Duitsland omvat.

Tweede Cosmas- en Damianusvloed (25 op 26 september 1509)
De stormvloed van 1509, ook wel de Tweede Cosmas- en Damianusvloed genoemd, was een stormvloed die het huidige Groningen en de toenmalige graafschappen Holland en Zeeland trof in de nacht van 25 op 26 september 1509.

Gevolgen
• Dijkbreuk bij Westkapelle.
• Enkele polders nabij Middelburg liepen onder.
• Veere werd zwaar geteisterd.
• Oud-Stavenisse verdween in de golven. Pas in 1599 werd dit gebied opnieuw ingepolderd.
• Bij Spaarnwoude braken de dijken opnieuw door, op dezelfde plekken waar zij de vorige keer ook doorbraken.
• Het land tussen het IJ en de Oude Rijn overstroomde. Het Spieringmeer en het Haarlemmermeer groeien aaneen tot de Grote Haarlemmermeer.
• De Dollard breidde zich verder uit, waardoor de Eems bij Emden haar loop verlegde.

Eerste Cosmas- en Damianusvloed (27 september 1477)
De stormvloed van 1477, ook wel de eerste Cosmas- en Damianusvloed genoemd, was een stormvloed die op 27 september 1477 woedde in een gebied dat anno 2018 (delen van) Nederland, België en Duitsland omvat.

Gevolgen
• Walcheren in Zeeland kwam onder water te staan als gevolg van meerdere dijkdoorbraken langs de kust.
• Tot in het noorden van Duitsland sloeg de storm toe. In het huidige Sleeswijk-Holstein liepen grote stukken land onder water, met name Dithmarschen kreeg het zwaar te verduren.
• De Zuiderzee verziltte verder, doordat de gaten tussen de Waddeneilanden werden verbreed.
• Kasteel Hellenburg nabij het dorp Baarland, raakte door de storm zwaar beschadigd. Tegenwoordig zijn alleen de fundamenten nog terug te vinden.
• Arnemuiden werd verwoest.
• In Vlaanderen kwamen grote gebieden onder water te staan.
• Het dodental lag erg hoog, met name in het noorden van Duitsland en aan de Nederlandse kust.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 214.