kunstbus
Dit artikel is 10-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

d'Udekem d'Acoz

De familie d'Udekem d'Acoz is een oud adellijk geslacht, afstammend van Jan van Udekem, vazal van Brabant. In 1816 werd de titel baron en in 1999 die van graaf aan de familie verleend, nadat de bekendste telg jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz huwde met de Hertog van Brabant.

Mathilde Marie Christine Ghislaine (Ukkel, 20 januari 1973), hertogin van Brabant, prinses van België, gravin d'Udekem d'Acoz, kortweg prinses Mathilde, is de echtgenote van kroonprins Filip van België.

Mathilde werd in Ukkel geboren als jonkvrouw d'Udekem d'Acoz, ze is de oudste dochter van Patrick d'Udekem d'Acoz (28 april 1936 - 25 september 2008) en Anne Marie Komorowska (24 september 1946).

Ze is de oudste van een gezin van vijf kinderen: Mathilde, Elisabeth (17 januari 1977), Hélène (22 september 1979), Marie-Alix (16 september 1974- 1997) en Charles-Henri (13 mei 1985). In 1997 kwam Marie-Alix samen met hun grootmoeder om in een auto-ongeluk. Haar moeder, Anne Marie Komorowska is een Poolse edelvrouw die op 1 september 1971 trouwde met Patrick d'Udekem d'Acoz.

Mathilde groeide op in het Waalse dorpje Villers-la-Bonne-Eau nabij Bastenaken in het kasteel van Losange waar destijds ook de prinselijke verloving tussen kroonprins Umberto van Savoie en Marie-José van België plaatsvond. Ze studeerde moderne talen aan het Institut Vierge Fidèle, te Brussel. Daarna studeerde ze met grote onderscheiding af aan het Institut Marie Haps als logopediste. Ze had in Brussel haar eigen praktijk en werkte ook deeltijds in een school voor lager onderwijs.

In 1998 begon ze (via een schakelprogramma) een academische opleiding in Louvain-la-Neuve en behaalde er met onderscheiding het diploma van licentiaat in de psychologie.

Op 13 september 1999 werd zij officieel voorgesteld als verloofde van prins Filip. Dit had plaats in de tuin van het kasteel van Laken. Daarna volgde een kennismaking met de bevolking via de Blijde Intredes in elke provincie.

Op 4 december 1999 trad zij in het huwelijk met prins Filip. Bij deze gelegenheid ontving zij de titel van prinses van België en kregen haar naaste aanverwanten de titel van graaf of gravin. Zij zal de eerste koningin der Belgen zijn die in België is geboren.

Ze schonk het leven aan vier kinderen:
. prinses Elisabeth (25 oktober 2001)
. prins Gabriël (20 augustus 2003)
. prins Emmanuel (4 oktober 2005)
. prinses Eléonore (16 april 2008)

Hertogin van Brabant
Van de hertogin van Brabant wordt verwacht dat ze de dynastie een troonopvolger schenkt. De prinses stichtte het Fonds Prinses Mathilde met geld dat ze ontving als huwelijksgift; jaarlijks wordt met dat geld de Prijs Prinses Mathilde uitgereikt.

De hertogin van Brabant besteedt aandacht aan de positie van de vrouw en kinderen in moeilijke situaties. Ze leidde al drie zendingen in Afrika; naar Niger, Mali en Senegal. Ook is ze vertegenwoordiger van UNAIDS en helpt ze op vraag van Unicef via haar naambekendheid.

De hertogin van Brabant is de doopmeter van prinses Alexia der Nederlanden en prinses Isabella van Denemarken.

Stamboom
De voorouders van Prinses Mathilde van België,
Hertogin van Brabant
Mathilde,
Prinses van België
Hertogin van Brabant
Gravin d'Udekem d'Acoz
(1973- )
Vader:
Patrick,
Graaf d'Udekem d'Acoz
Grootvader:
Charles ;
Baron d'Udekem d'Acoz
Overgrootvader:
Maximilien ;
Baron d'Udekem d'Acoz
Overgrootmoeder:
Maria ,
Jonkvrouw van Eyll ,
Barones d'Udekem d'Acoz
Grootmoeder:
Suzanne
Jonkvrouw van Outryve d'Ydewalle
Barones d'Udekem d'Acoz
Overgrootvader:
Clément,
Ridder van Outryve d'Ydewalle
Overgrootmoeder:
Madeleine ,
Jonkvrouw de Thibault de Boessinghe
Jonkvrouw van Outryve d'Ydewalle
Moeder:
Anne,
Gravin Komorowska,
Gravin d'Udekem d'Acoz
Grootvader:
Leon,
Graaf Komorowska
Overgrootvader:
Michel,
Graaf Komorowska
Overgrootmoeder:
Maria ,
Jonkvrouw Zaborowska,
Gravin Komorowski
Grootmoeder:
Vlaamse stamboom
De geschiedenis van de plaatsnaam Udekem gaat waarschijnlijk terug tot Udo, een "baron" die in 939 leefde. Dit zou betekenen dat er uit het nageslacht van Udo zich iemand vanuit het Odenwald in het Leuvense vestigde en er een 'heem van Udo' stichtte. Dit heem werd 'Udinga haima' genoemd, later herleid tot Udinchem (Uedechim, Udekem).

Het gehucht Udekem, dat behoorde tot Korbeke, ging in de veertiende eeuw samen met het Bierbeeks leen Overloo op in Corbeek-Overloo, later Korbeek-Lo. De tak van de familie Udekem die er woonde, stierf uit. De erfopvolging van het adellijk geslacht Udekem geschiedde via Huizingen, via de voorvaderen van Prinses Mathilde, die zo goed als zeker tussen het jaar 1000 en het jaar 1338 huwden met ridderdochters uit Vlaams-Brabant.

Het geslacht heeft ook zeer oude Brugse wortels. Veel van de directe voorvaders zijn terug te vinden onder de burgemeesters en schepenen van de stad Brugge of van het Brugse Vrije en in andere bestuursfuncties bij die besturen, of als vertegenwoordigers van het arrondissement Brugge in de Tweede Kamer onder het Verenigd Koninkrijk en in het Belgisch Parlement.

De familie Van Udekem was reeds vroeg in het Leuvense aanwezig, maar behoorde niet tot de (mede)stichters van Leuven. Uit de tak Tudekem uit Herent kwamen wel schepenen van Leuven voort.

De Franse Revolutie bracht voor vele adellijke families een einde aan hun privileges, maar onder het bestuur van de koning Willem I der Nederlanden werden ze in ere hersteld. Jacques François Joseph d'Udekem (1758-1829), die tijdens het Ancien Regime Heer van Acoz, Villers, Potteries en Lasprelle was en in Leuven het "Huis den Arent" bewoonde, werd in 1816 tot Baron in het Ridderschap van Henegouwen benoemd.

Zijn zoon, baron Gérard François Xavier d'Udekem (1785-1866), woonde te Leuven in het "hotel d'Udekem d'Acoz". Diens zoon Albert (1828-1900) verwierf in 1886, nadat hij het kasteel d'Acoz van de hand had gedaan, het recht om de benaming d'Acoz toe te voegen aan de familienaam. Het Henegouwse kasteel Acoz was in handen van de familie d'Udekem sinds 1759, toen Catherine d'Udekem het erfde van haar neef.

Zijn zoon Maximilien (1861-1921) heette dus voluit d'Udekem d'Acoz. Diens zoon Charles (1885-1968), de grootvader van Prinses Mathilde, trouwde in 1920 met Suzanne de Smet (1896-1923). Na haar overlijden hertrouwde hij in 1933 met Suzanne van Outryve d'Ydewalle (1898-1983). Suzanne was de dochter van Clément van Outryve d'Ydewalle en Madeleine de Thibault de Boesinghe

De Van Outryves stamden uit een oud landbouwersgeslacht in en rond Oostrozebeke. In 1771 werden enkele van de in Brugge welvarend geworden afstammelingen in de adelstand verheven. De stamvader van de d'Ydewalles was Emmanuel van Outryve d'Ydewalle (1745-1827) die woonde op de Dyver in het huis dat thans als het Arentshuis of Brangwynmuseum bekend staat.

Suzanne van Outryve was de geadopteerde dochter van baron Raoul Mazeman de Couthove, burgemeester van Proven. In die functie werd hij door zijn schoonzoon Charles d'Udekem opgevolgd.Van haar hebben de d'Udekems ook 't Couthof geërfd.

Het echtpaar kreeg drie zonen: Henri (°1933), Raoul (°1935) en Patrick (1936-2008).

Op 4 december 1999 trouwde de dochter van Patrick d'Udekem d'Acoz, Mathilde d'Udekem d'Acoz, met Prins Filip, Hertog van Brabant en werd hiermee Prinses van België. Vanwege dit huwelijk heeft Koning Albert II aan de familie d'Udekem d'Acoz de erfelijke titel van Graaf verleend.

Udekem ligt in Korbeek-Lo
Naar aanleiding van het huwelijk van prins Filip met prinses Mathilde is er veel gespeculeerd over de herkomst van de familie d'Udekem. De Leuvense professor Middeleeuwen Van Ermen vond in het oudste schepenregisters van Leuven de nodige bewijzen. In 1219 stichtte Reiner Udekem een norbertinessenklooster in Pellenberg, later gekend als het klooster van Gempe, waarin hij zijn dochters onderbracht. In 1263 verwerft Nicolaas een weide naast zijn woning gelegen in Korbeek. Een andere ridder Nicolaas Udekem blijkt in 1367 een watermolen en pachthof "d'Udekem met vijvers gelegen te Udekem in de parochie Korbeek-Lo" te bezitten in het gehucht Udekem.

Aangezien een watermolen aan een beek moet liggen en de Molenbeek de enige waterloop van allure te Korbeek-Lo is, komt Van Ermen via deductie tot het besluit dat de watermolen en het bijhorende hof daar dus moeten liggen.

Wapenschild
Het wapenschild van het geslacht d'Udekem d'Acoz is slechts een beetje aangepast sinds de verheffing tot grafelijke familie: rond het traditionele veld (achtergrond) van sabel (zwart), waarop drie gouden, hellende klophamers staan, is nu een fijne rode boord aangebracht. Zo krijgt het schild een Belgisch tintje. Bovenop het wapenschild is de rangkroon van een baron geplaatst, te herkennen aan een met edelstenen bezette gouden hoofdband met daarop zeven met parels getopte gouden punten. Alhoewel het geslacht d'Udekem d'Acoz verheven is tot een grafelijke familie, voeren zij nog steeds de oude rangkroon en niet die van een graaf. Naast het schild staan nog twee leeuwen die een hellebaard vasthouden, de rode hermelijnen mantel wordt gedragen door een oud figuur met baard.

Het wapendevies is sinds eeuwen Bello et jure senesco (Door oorlog en recht word ik oud). Dit devies verwijst naar de voorgeschiedenis van het geslacht.

Prinses Mathilde heeft een eigen wapenschild samen met haar man waarin de Brabantse leeuw is verwerkt.

't Couthof
't Couthof dateert uit 1763 en herbergt een handvol suites met een vorstelijke functie. Het Landhuis heeft een 18de-eeuwse middenvleugel en twee 19de-eeuwse zijvleugels. Ook het interieur is interessant met Lodewijk XV-aankleding en een huiskapel met eclectische, neorococo aankleding. Op het domein staan ook een koetshuis, stallingen (1851). Er is een ijskelder (1870), een restant van een boomgaard en een conciërgewoning. In een wei aan de overkant van de Couthoflaan staat een neogotische bakstenen arcade, gekend als de "galg".

Dit neoclassistisch landhuis is herbouwd door Baron Jules Joseph Thimothee Mazeman, burgemeester van Proven, die in de negentiende eeuw (1865-1875) zijn stempel drukte op het domein en zijn omgeving. Hij verbouwde het kasteel, legde het park aan naar Engels model met grote loofbomen en zorgde voor het ontginnen van de omliggende boslandschappen (12 hectaren ) waarin een aangepaste architectuur kaderde.

Het werd tijdelijk een hospitaal voor militairen tijdens de oorlog. Momenteel is het in het bezit van de oudste telg d'Udekem d'Acoz; die het erfrecht bezit.

Henri graaf d'Udekem d'Acoz
Hij is de oudste zoon van Charles Joseph Marie Ghislain graaf d'Udekem d'Acoz en en diens tweede echtgenote Suzanne van Outryve d'Ydewalle. Hij werd geboren op 27 november 1933 in Proven, op het domein 't Couthof. Hij is gehuwd met jonkvrouw en weduwe Marie - Madeleine Kervyn d'Oud Mooreghem.

Hij is advocaat (met als academische graad doctor in de rechten, ex-burgemeester van Poperinge (CD&V), ex-voorzitter van de provincieraad van West-Vlaanderen en Vlaams voorzitter van de Raad van de Adel. Vanaf 1 januari 2000 is hij lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen. Hij was tevens geruime tijd voorzitter van de landbouwcomice te Poperinge.

Sinds 15 februari 1966 mocht hij de adellijke titel Baron voeren naast zijn vader. Hij voert, evenals zijn broers Raoul en Patrick, sinds 8 november (of 4 december) 1999 de titel van Graaf.

Hij is mede-ondertekenaar van de platformtekst "Vlaanderen - Staat in Europa".[1]

In april 2005 veroordeelde het Gentse hof van beroep de graaf tot een boete van bijna 4000 euro, omdat hij zich schuldig had gemaakt aan "belangenmenging", het vermengen van eigen belang met het openbaar belang. Hij had in 1999, toen hij nog burgemeester van Poperinge was, een woning onbewoonbaar verklaard, die net gekocht was door zijn broer Patrick, voor diens dochter Hélène. De enige reden van de onbewoonbaarverklaring lag gelegen in het feit dat Henri niet wilde dat zijn broer Patrick zo dicht bij hem een vaste stek had, aldus het Hof.

Raoul graaf d'Udekem d'Acoz
Geboren op 21 april 1935 in Ukkel, als de tweede zoon van Charles d'Udekem d'Acoz. Hij huwde met Françoise de Maere d'Aertrycke. Het echtpaar kreeg vier kinderen.

In het conflict tussen zijn broers koos Raoul resoluut partij voor z'n broer Henri. Volgens Raoul wilde Patrick via het gevoerde proces enkel wraak nemen op Henri, omdat hij zich nooit heeft kunnen verzoenen met wat hij erfde, toen hun moeder stierf.

Hij nam in 2000 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Herne voor de CVP (nu CD&V) en werd er 4de schepen. Zijn bevoegdheden waren milieu, middenstand, landbouw, ruimtelijke ordening en intergemeentelijke samenwerking. Hij kwam niet meer op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Patrick graaf d'Udekem d'Acoz
Patrick d'Udekem d'Acoz werd geboren te Ukkel op maandag 28 April 1936, als de jongste zoon en overleed op 25 september 2008 in Ottignies.
Hij bracht zijn jeugd door in Proven. Na zijn studies als landbouwkundige vestigde hij zich in 1958 in de Provincie Luxemburg, waar hij in de bosbouw werkzaam was. Hij was tevens oud-burgemeester van Villers-la-Bonne-Eau (Provincie Luxemburg). Nadien was hij nog gemeenteraadslid van de stad Bastenaken en provincieraadslid van de Provincie Luxemburg.

Ook was hij ere-reserve-luitenant-kolonel bij de luchtmacht en consulair rechter aan de Handelsrechtbank te Neufchâteau.

In 1 september 1971 huwde hij met gravin Anne Komorowski (°Białogard, Polen - 24 september 1946). Ze is de dochter van wijlen graaf Léon-Michel Komorowski (1907-1992) en van wijlen prinses Sophia Sapieha-Kodenska (1919-1997). Via haar moeder is zij verwant aan de bekende Adam Stefan, Prins Sapieha kardinaal-aartsbisschop van Krakau. In 1957 volgde zij haar ouders in ballingschap: het gezin verliet Polen en vestigde zich in Kivu (Congo-Kinshasa). Anne Komorowski werkte als verpleegster in een Brussels ziekenhuis.

op 25 september 2008 sterft Patrick graaf d'Udekem d'Acoz, de uitvaartplechtigheid vindt dinsdag 30 september plaats in de Sint-Pieterskerk in Bastenaken, Het lichaam van de vader van Prinses Mathilde wordt nadien begraven in een crypte in Lutrebois

Het echtpaar kreeg vijf kinderen:
. Mathilde, Kroonprinses van België, is sinds 4 december 1999 gehuwd met Filip, Hertog van Brabant
. Marie-Alix (1974-1997),jonkvrouw d'Udekem d'Acoz; verongelukte samen met haar grootmoeder, Prinses Sophia Maria Sapieha-Kodenska bij een auto-ongeluk in Herstal.
. Elisabeth (1977), gravin d'Udekem d'Acoz; markiezin Pallavicini, logopediste; doopmeter van Prins Emmanuel en moeder van een dochter Olimpia.
. Hélène (1979), gravin d'Udekem d'Acoz; doopmeter van Prinses Elisabeth
. Charles-Henri (1985), graaf d'Udekem d'Acoz; dooppeter van Prins Gabriël

Het echtpaar woonde in het Kasteel van Losange, een kasteel in Villers-la-Bonne-Eau, nabij Bastenaken, dat indertijd het toneel vormde voor de prinselijke verloving tussen Kroonprins Umberto van Savoie en Marie-José van België. Op 22 juli 2006 huwde hun dochter Elisabeth, met Markies Alfonso Pallavicini.

25 generaties
Raes van Udekem, geboren rond 1130 x Margaretha van Diest
Reynier van Udekem, geboren rond 1170 x Lauretta van Perweys
Jan I van Udekem, geboren rond 1200 x Bertha vanden Steene
Jan II van Udekem, geboren rond 1230 x Basine Dendelot
Jan III van Udekem, geboren rond 1270 x Johanna van Huldenburg
Jan IV van Udekem, geboren rond 1310 x Elisabeth van Huysinghen
Jan V van Udekem, geboren rond 1335 x Elisabeth van Wilre
Hendrik II van Udekem, geboren rond 1360-1424 x Margaretha van Holsbeke
Joris van Udekem, geboren rond 1410-1472 x Catharina Uyter Hellicht
Jan VIII van Udekem, geboren rond 1450-1525 x Jacobina van Rillaer
Geraard II van Udekem, geboren rond 1480-1547 x Geertruyd Pinnock
Jan IX van Udekem, geboren rond 1510-1567 x Johanna de la Tour-Chindrieux
Jan X van Udekem, geboren rond 1550-1607 x Catharina de Veve
Gerard III d'Udekem 1605-1649 x Marguerite Nobili
Maximilien François d'Udekem 1636-1703 x Anne Catherine de Marotte
Michel Joseph d'Udekem (1684-1761) x Marguerite de Borlé
Ferdinand Philippe Joseph d'Udekem 1720-1770 x Marie Barbe Thérèse de la Bawette
Jacques François Joseph d'Udekem 1758-1829 x Maximilienne Josèphe d'Onyn de Chastre
Gerard François d'Udekem 1785-1866 x Justine Ferdinande Ghislaine de Posson
Jacques Albert Bernard Joseph Ghislain d'Udekem d'Acoz 1828-1900 x Alice Marie de Kerchove
Maximilien François Xavier Marie Ghislain d'Udekem d'Acoz 1861-1921 x Angélique van Eyll
Charles Joseph Marie Ghislain d'Udekem d'Acoz 1885-1968 x Susanna van Outryve d'Ydewalle
Patrick d'Udekem d'Acoz 1936-2008 x Anne Marie Komorowska
Prinses Mathilde x Prins Filip van België
Prinses Elisabeth van België

Trivia
Op 17/04/1891 kreeg Leon d'Udekem de toestemming van Leopold II om zijn naam uit te breiden tot d'Udekem de Guertechin, deze tak kent afstamming tot op heden.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/D%27Udekem_d%27Acoz

Pageviews vandaag: 744.