kunstbus
Dit artikel is 09-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

dalai lamaTenzin Gyatso (Taktser, 6 juli 1935) is de huidige, 14e Dalai Lama. Gewoonlijk wordt hij aangeduid als "de Dalai Lama" en niet met zijn naam.

Dalai lama, de hoogste priester (lama) van de machtige sekte van de Gelukspa's (Geelmutsen) van het Tibetaans boeddhistische lamaïsme, wordt beschouwd als incarnatie van de als god vereerde bodhisattva Avalokitesjvara.

De instelling van de dalai lama kreeg naast spirituele ook wereldlijke macht over een groot deel van Tibet, maakte de hoofdstad Lhasa tot zijn residentie en begon er de bouw van het kloosterpaleis Potala. Tegenwoordig staat Tibet onder Chinees bewind, afgedwongen door de invasie van het Chinese leger onder Mao Zedong in 1949.

Naast de dalai lama kent het lamaïsme een tweede opper-lama, de panchen rimpoche, zetelend in het klooster Ta-schi (vandaar Ta-schi of ook panchen-lama genoemd). De rivaliteit tussen beiden werd versterkt door binnen- en buitenlandse politieke tegenstellingen; daarbij steunde de dalai lama meer op India en Engeland, de panchen-lama meer op China.

Volgens het lamaïsme worden beiden als kind wedergeboren; na het overlijden van een dalai lama wordt dadelijk naar een nieuwe incarnatie van de bodhisattva gezocht, soms jarenlang. Tot de volwassenheid van de dalai lama voert een regentschap het bewind.

Na de verovering van Tibet door de Chinese Volksrepubliek week de huidige, 14de dalai lama, Tenzin Gyatso (Taktser, in de Chinese provincie Qinghai, 6 juni 1935; in 1940 geïnstalleerd) in 1959 uit naar Noord-India. De panchen-lama sloot zich bij de Chinese bezetters aan, maar desondanks verloor hij zijn positie. Hij overleed op 28 jan. 1989.

Vanuit India organiseert de dalai lama de zorg voor de Tibetaanse culturele traditie en zet hij zich als leider van een (door geen land erkende) regering in ballingschap in voor een onafhankelijk Tibet. Ondanks verscheidene delegatiebezoeken aan China bestaan er nog steeds onoverbrugbare tegenstellingen over de autonomiekwestie van Tibet en de toekomstige zetel van de dalai lama.

In 1989 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn constructieve en vooruitziende voorstellen voor de oplossing van internationale conflicten, mensenrechtenvraagstukken en milieuproblemen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.