kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

De Volkskrant

de Volkskrant

Het dagblad de Volkskrant is een van oorsprong rooms-katholieke Nederlandse krant, die zich sinds de jaren zestig richt op de hoger opgeleide lezers, links van het politieke midden.

De Volkskrant werd vanaf 2 oktober 1919 uitgegeven als weekblad van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB). De oprichters waren een aantal katholieke arbeidersbonden, die zich verenigd hadden in de Federatie der Diocesane Rooms-Katholieke Volks- en Werkliedenbonden. De eerste editie telde vier pagina's en kostte 3 cent. Het tijdschrift verscheen iedere donderdag. Vanaf 19 januari 1920 verscheen de krant om de dag en ten slotte vanaf 1 oktober 1921 als dagblad. Jan Vesters werd de hoofdredacteur. Op 14 januari 1935 verhuist het hoofdkantoor van de krant van Den Bosch naar Utrecht. De krant wordt uitgebreid met verschillende edities; een algemeen landelijke, een Twentse, een Limburgse, een Oost- en een Westbrabantse editie. Edities voor Rotterdam, Den Haag, de noordelijke provincies en Gelderland zouden enkele jaren later volgen.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog liep het aantal lezers drastisch terug. Op 4 oktober 1941 werd Jan Vesters door de bezetter tot aftreden gedwongen. De redacteuren van de krant accepteerden echter geen hoofdredacteur uit de gelederen van de NSB, en besloten gezamenlijk ontslag te nemen. Diezelfde dag nog hield de krant op te bestaan. Vier jaar later, op 8 mei 1945, volgde de eerstvolgende uitgave van de krant. Joop Lücker werd benoemd als journalistiek hoofdredacteur, en het aantal abonnees steeg binnen een jaar tot 109.000. De Volkskrant groeide uit tot een grote landelijke krant, maar nog steeds met als ondertitel "katholiek dagblad voor Nederland".

Halverwege de jaren zestig verloor de krant onder Lückers opvolger, de econoom Jan van der Pluijm en vrijwel tegelijk met de verhuizing van de Nieuwezijds Voorburgwal naar de Wibautstraat haar katholieke karakter vrijwel volledig - bij de opening van het nieuwe gebouw van de Volkskrant in 1965 verdween ook de ondertitel "katholiek dagblad voor Nederland". Vanaf dat moment richtte de krant zich op de 'jongere progressieve lezer'. De krant ging zich ook steeds meer toeleggen op complete financieel-economische verslaggeving, waarvoor een uitgebreide redactie werd opgezet die veel succes boekte Enka-bezetting. Ook de sportredactie werd uitgebreid onder de kritische Ben de Graaf.

De redactie groeide snel, en werd uitgebreid met academici, terwijl daarvoor voornamelijk zelfopgeleide, katholieke journalisten bij de krant werkten. De compromisfiguur Harry Lockefeer werd opvolger van Van der Pluijm als hoofdredacteur. Vanwege de groei van de (potentiële) advertentiemarkt werd de krant onder Lockefeer uitgebreid met talloze bijlagen 'Het vervolg', reizen, boeken, waar het steeds toenemende aanbod van advertenties onderdak kon vinden. Zaterdagkranten van meer dan 100 pagina's waren het gevolg van dit Vervolg. Sinds Lockefeers vertrek in 1995 naar de Rijksuniversiteit Groningen is Pieter Broertjes hoofdredacteur.

Columnisten en politieke tekenaars
Columnisten en politieke tekenaars die voor de Volkskrant werkten en werken zijn o.m.: Godfried Bomans met zijn unieke essays op de zaterdagse voorpagina, Opland oftewel Rob Wout, Nico Scheepmaker, de politieke verslaggever Henri Faas als Wandelganger, Hugo Brandt Corstius als Stoker, Jos Collignon, Martin Bril, Jan Mulder en Remco Campert (op de voorpagina in de rubriek CaMu), Kader Abdolah, Jan Blokker, Edgar Cairo, Hagar Peeters, Herman Franke, Cri Stellweg als Saartje Burgerhardt, en Kees Fens.

Bekende journalisten
Bekende journalisten uit die periode waren de KVP-leider en politiek hoofdredacteur Carl Romme, de vernieuwende hoofdredacteur J. Lücker, de katholieke columnist en essayist Godfried Bomans, kunstredacteur Gabriël Smit en filmredacteur Bob Bertina. Opvallende elementen in de krant waren de kleine prent van Wibo (Wim Boost) op de voorpagina, de politieke spotprenten van Opland, en de getekende en in handschrift uitgevoerde heemkundige rubriek "Het merckwaerdigste meyn bekent" van Jan Bouman.

Bomans kreeg - een unicum in de Nederlandse journalistiek - een tweekoloms ruimte op de voorpagina van de zaterdagkrant, plus carte blanche voor de invulling. Met het verdwijnen van het katholieke element verdween ook Bomans na een ruzie, in 1968. De krant verloor met hem een flink aantal katholieke abonnees en zijn odium van opgewekt katholicisme, en verving dat door een constant zurig-kritische toon, die pas na de eeuwwisseling duidelijk afnam en verzakelijkte.

Later volgden "Saartje Burgerhardt" van Cri Stellweg, "Dag in dag uit", en de politieke stukken van Wandelganger (Henri Faas). De bekendste buitenlandcorrespondent was Peter Brusse, die berichtte vanuit Londen, terwijl Philip Freriks jarenlang uit Parijs verslag deed. Cor van Heugten was de bekendste binnenlandse correspondent, werkend vanuit Eindhoven (hij maakte als eerste journalist een proefrit met de DAF). De historicus en hoogleraar Jan Bank startte bij de krant zijn carrière.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volkskrant.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.