kunstbus
Dit artikel is 26 10 2016 11:36 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

deconstructie

Fr. déconstruction < Lat. de-constructio = het ontmantelen, het uit elkaar halen.

Deconstructie is een kritische leeswijze waarmee gepoogd wordt vooronderstellingen te ontdekken in (vooral) literaire en filosofische teksten. Het filosofische begrip vond zijn ontstaan in de jaren zestig van de 20e eeuw als reactie op het structuralisme, dat in de eerste helft van de 20e eeuw dominant was geweest in taalkunde, antropologie en literaire kritiek.

De Frans-Algerijnse denker Jacques Derrida legde de basis van het begrip “deconstructie” met onder meer La Voix et le Phénomène (1967) en La Dissémination (1972). Derrida's gedachtegang achter deconstructie is dat men de westerse metafysica kan blootleggen door het “deconstrueren” van de logica ervan. Hij probeerde te laten zien dat de taal (retoriek, stijlmiddelen, expressie) uiteindelijk de argumentatieve structuur en de klaarblijkelijke bedoelingen en betekenissen van hun betogen ondermijnt en in vraag stelt.

Toch is deconstructie geen eigenlijke leesmethode: een tekst laat zich door zijn interne logica op een bepaalde manier lezen en “deconstrueert” zo zichzelf. In literaire of filosofische teksten vindt men paradoxen en tegenstrijdigheden, en de tekstdeconstructie laat zien in welke mate deze tegengestelde begrippen vervlochten zijn.

In de jaren zeventig kregen Derrida's ideeën navolging in de architectuur- en designstroming het deconstructivisme. Ook in de sociale wetenschappen en in de literaire kritiek hebben ze grote invloed.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 59.