kunstbus

Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

differentiefilosofie

Differentiefilosofie gaat ervan uit dat het denken de werkelijkheid onvermijdelijk vervalst, wanneer het daarop begrippen toepast. Het individuele en eenmalige sluipt altijd onder dergelijke algemene termen weg.

In jargon: in elke identiteit huist altijd een verborgen verschil (differentie) en de filosofie heeft tot taak deze te bevrijden. Belangrijke namen: Gilles Deleuze (1925-1995), Michel Foucault (1926-1984), Fran├žois Lyotard (1924-1998) en Jacques Derrida (1930).

Vrijwel alle denkers die gewoonlijk structuralisten worden genoemd hebben die term afgewezen. Iets welwillender staan ze tegenover de term differentiefilosofie.


Pageviews vandaag: 76.