kunstbus
Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

differentiefilosofie

Differentiefilosofie gaat ervan uit dat het denken de werkelijkheid onvermijdelijk vervalst, wanneer het daarop begrippen toepast. Het individuele en eenmalige sluipt altijd onder dergelijke algemene termen weg.

In jargon: in elke identiteit huist altijd een verborgen verschil (differentie) en de filosofie heeft tot taak deze te bevrijden. Belangrijke namen: Gilles Deleuze (1925-1995), Michel Foucault (1926-1984), Fran├žois Lyotard (1924-1998) en Jacques Derrida (1930).

Vrijwel alle denkers die gewoonlijk structuralisten worden genoemd hebben die term afgewezen. Iets welwillender staan ze tegenover de term differentiefilosofie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.