kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 04 12 2016 11:21 voor het laatst bewerkt.

differentiefilosofie

Differentiefilosofie,

Vrijwel alle denkers die gewoonlijk ‘structuralisten worden genoemd hebben die term afgewezen. Iets welwillender staan ze tegenover de term ‘differentiefilosofie. Deze gaat ervan uit dat het denken de werkelijkheid onvermijdelijk vervalst, wanneer het daarop begrippen toepast. Het individuele en eenmalige sluipt altijd onder dergelijke algemene termen weg. In jargon: in elke identiteit huist altijd een verborgen verschil (differentie) en de filosofie heeft tot taak deze te bevrijden. Belangrijke namen: Gilles Deleuze (1925-1995), Michel Foucault (1926-1984), François Lyotard (1924-1998) en Jacques Derrida (1930).


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 1116.