kunstbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

dimensie

Dimensie / Dimensionaal

dimensionaal: De afmetingen betreffend

De dimensie (v)(dimensies)
1 afmeting
2 aspect, bestanddeel


In het gewone spraakgebruik verstaan we onder de dimensies van een voorwerp de parameters waarmee z'n vorm en afmetingen worden vastgelegd.

In de elementaire meetkunde worden drie dimensies onderscheiden, te weten: lengte, breedte en hoogte. Deze (cartesische) coördinaten staan loodrecht op elkaar. In de kinematica onderscheidt men daarnaast nog een vierde dimensie: tijd.

De snaartheorie veronderstelt dat er naast de drie dimensies die wij met onze zintuigen waar kunnen nemen, op subatomair niveau nog een flink aantal dimensies liggen 'opgerold' welke niet waarneembaar zijn.

In de natuurkunde wordt met de dimensie van een grootheid de categorie verstaan waartoe die grootheid behoort. Zo onderscheidt men de dimensies lengte, tijd, massa, temperatuur, enz.

Voorbeelden:
. Voor de plaatsbepaling op aarde zijn twee dimensies nodig: de geografische lengte en breedte.
. Een gebeurtenis op aarde vergt drie dimensies, naast de plaats ook het tijdstip.
. Voor de plaatsbepaling in een gebouw zijn drie dimensies nodig, de twee die de plaats op aarde aangeven en de hoogte boven het aardoppervlak.
. Een gebeurtenis in een gebouw vergt dan vier dimensies: naast de drie voor de plaatsbepaling ook het tijdstip.
. Het vastleggen van de positie van een vliegtuig op een zeker tijdstip gebeurt met 6 dimensies, drie die de plaats zelf aangeven en drie voor de oriëntatie van het vliegtuig.

Meetkundige dimensies
. Een punt is nuldimensionaal (0D). Een punt heeft lengte, noch breedte, noch hoogte.
. Een lijn is eendimensionaal (1D). Een lijn heeft alleen lengte.
. Een vlak is tweedimensionaal (2D). Een vlak heeft lengte en breedte.
. Een lichaam is driedimensionaal (3D). Een lichaam heeft lengte, breedte en hoogte.

Poolcoördinaten kunnen een andere basis zijn: hoeken die de hoogte en breedte op een bol aangeven, plus de afstand tot het middelpunt.

Een mens kan diepte onderscheiden, hij ziet dus 3D. Het menselijk voorstellingsvermogen houdt op bij drie ruimtelijke dimensies.

De wiskunde kent gereedschap om met meerdere dimensies te kunnen rekenen. Computers rekenen moeiteloos met duizenden dimensies. Dit hoeven niet per se ruimtedimensies te zijn. Ook kleur, geluid, objecten, toestanden, etc. kunnen worden voorgesteld als dimensies.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Dimensie

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 214.