kunstbus
Dit artikel is 09-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Dionysius De Areopagiet

Dionysius de Areopagiet was een rechter van de Atheense rechtbank de Areopaag. Volgens het bijbelboek Handelingen (XVII, 34) werd hij tot het christendom bekeerd door de preken van de apostel Paulus. Volgens de Historia Ecclesiae van de geschiedschrijver Eusebius van Caesarea werd Dionysius bisschop van Athene.

Aan Dionysius werd een beroemde verzameling boeken uit de 5e eeuw toegeschreven, het Corpus Areopagiticum. Deze zijn echter door een ander onder zijn naam geschreven. De schrijver staat bekend als de Pseudo-Dionysius de Areopagiet en was waarschijnlijk de Georgische bisschop Petrus de Iberiër (452-491). In het klooster van Saint Denis bevonden zich een aantal zeer belangrijke geschriften over de hemelse hiërarchie. Eén geschrift, de lichttheorie van Pseudo-Dionysius, was gebaseerd op de gedachte 'God is Licht'. Deze theorie was van grote invloed op de bouwactiviteiten van abt Suger van Saint Denis.

Dionysius is veel verward met de gelijknamige Gallische martelaar en eerste bisschop van Parijs. Naar hem is het klooster Saint Denis genoemd.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.