kunstbus
Dit artikel is 09-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

doctorandus

(Afkorting: drs.)(Latijns: hij die (nog) doctor worden moet)

In Nederland: academische graad die men verkreeg na het behalen van het doctoraalexamen aan een Nederlandse universiteit. Behalve aan de universiteiten kon men ook aan gelijkwaardige, maar gespecialiseerde Hogescholen de drs.-titel verwerven. In de meeste gevallen wordt na het behalen van het doctoraalexamen de universitaire studie als afgesloten beschouwd en begint de 'doctorandus' met zijn maatschappelijke carrière.

Promovendus
In een kleine minderheid der gevallen volgt nog een grotendeels zelfstandig verricht wetenschappelijk onderzoek onder supervisie van een hoogleraar, met verslaglegging hiervan in een proefschrift, afgerond met een promotie waarna de academische graad van doctor mag worden gevoerd.
In de Angelsaksische landen wordt een promovendus een 'PhD-student', een 'PhD-candidate', of soms een 'research assistant' (met een tijdelijk contract) genoemd.

In Vlaanderen is doctorandus géén academische graad maar een ambtsaanduiding voor iemand die aan het doctoreren is (in Nederland ook wel 'promoveren' genoemd), vergelijkbaar met de promovendus in Nederland. In Vlaanderen verkrijgt iemand die een aan de universiteit afstudeert de academische graad licentiaat (lic.), welke equivalent is aan de Nederlandse academische graad 'doctorandus'.

Vertrouwde titels als doctorandus (Nederland), licentiaat (Vlaanderen) en ingenieur worden steeds meer vervangen door meer internationaal gevoerde mastertitels als Master of Science (MSc) of Master of Arts (MA).

Zie de meer uitvoerige bron Wiki/Doctorandus

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 931.