kunstbus
Dit artikel is 30 10 2016 14:00 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Donald Davidson

Donald Herbert Davidson (1917 Springfield, Massachusetts - 2003) was een Amerikaans filosoof en hoogleraar filosofie.

Zijn werk is vanaf de jaren zestig invloedrijk geweest in verscheidene filosofische vakgebieden, waarbij onderwerpen op het gebied van de Filosofie van de geest en de taalfilosofie centraal stonden. Davidson is een analytisch filosoof en het leeuwendeel van zijn invloed bevindt zich dan ook in deze traditie, hoewel hij ook aandacht kreeg voor zijn werk op gebied van de literatuurwetenschap en gerelateerde vakgebieden.

Davidson heeft geen alomvattende theorie geformuleerd, hoewel zijn werk wel een sterke samenhang vertoont. Hij ontwikkelde onder andere een invloedrijke waarheidsvoorwaardelijke semantiek en viel het idee aan dat mentale processen geleid zouden worden door strikte psychologische wetten. Zo stelde hij in zijn essay Mental Events in Essays on Actions and Events (1980) de theorie van het "anomaal monisme" voor: hij stelt dat het inderdaad zo is dat mentale toestanden gelijk zijn aan hersentoestanden, maar dat ze desondanks niet geleid worden door strikte fysische wetten.

Hij verzette zich ook tegen een opvatting dat talig begrijpen zou moeten samengaan met zekere vaste regels of conventies en dus dat er een soort van vaste vorm is van waaruit een taal bestaat. In zijn werk maakt hij een synthese van filosofen als Aristoteles, Kant, Wittgenstein, Ramsey, Quine en Anscombe.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Donald_Davidson

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.