kunstbus
Dit artikel is 12-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Eerste Kamer

De 75 indirect, door de leden van de provinciale staten gekozen volksvertegenwoordigers, die tot belangrijkste taak hebben om wetsvoorstellen van de Tweede Kamer op rechtmatigheid en doelmatigheid te beoordelen, en deze vervolgens (ongewijzigd) aan te nemen of te verwerpen.

De Eerste Kamer, ookwel senaat genoemd, telt 75 leden die eveneens voor vier jaar worden gekozen. In tegenstelling tot de Tweede Kamer worden de leden van de Eerste Kamer indirect (of via getrapte verkiezingen) gekozen door de leden van de provinciale staten. De burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en deze kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

De activiteiten van de Eerste Kamer liggen hoofdzakelijk op wetgevend gebied. Ten aanzien van de wetsvoorstellen heeft zij een heroverwegende functie. De senaat kan een voorstel aannemen of afkeuren, maar heeft niet het recht wetsvoorstellen te wijzigen (het recht van amendement).


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.