kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Egyptische piramide

De eerste Egyptische piramide is ruim 4500 jaar geleden gebouwd als grafmonument voor een Egyptische farao, de toenmalige heerser. Zijn opvolgers volgden hem in deze begraafwijze en zij werden net zoals hun voorganger na hun dood gemummificeerd en met kostbaarheden en persoonlijke bezittingen in het binnenste van een piramide gelegd. In totaal zijn er circa 80 piramiden bewaard gebleven, gebouwd over een periode van ongeveer 1000 jaar.De vroegste vorm van een piramide is de mastaba, een doosvormige constructie waarin belangrijke personen begraven werden.
Uit de prehistorische gewone tumuligraven, bij de Oude Egyptenaren ontwikkelden zich de mastabagraven en later de piramiden. "Mastaba" betekent bank in het Arabisch, ze noemden het zo omdat een mastaba vanuit de verte op een modderbank lijkt. De mastaba heeft de vorm van een langwerpige afgeknotte piramide. In het begin waren de mastaba's alleen bestemd voor de dorps- of landleiders (de farao). Later werden er ook gewone mensen in begraven.
De mastaba werd gebouwd in de pre-dynastieke periode, 1e t/m 3e Dynastie en later voor de ambtenaren. De mastaba bestond uit twee delen:
. boven de grond, waar de cultusruimte was.
. onder de grond, hier was de koning begraven.
Het bovenste deel is tegenwoordig verdwenen. Vroeger functioneerde het waarschijnlijk als een cultusruimte, hier werd de farao herdacht en dagelijks offers gebracht, te vergelijken met de latere dodentempel. Het deel boven de grond overlapte twee of meer kuilen.
Het onderste gedeelte is wat tegenwoordig nog te zien valt. In de graven van eerste heersers tot koning Djer zijn slechts een of twee kuilen te vinden. De kuilen waren met hout bekleed, maar na verbanding zijn ze gerepareerd door latere koningen met steen. Met koning Djer veranderde het koningsgraf, er werd nu één grote kuil gegraven waar de koning in begraven werd. In het graf lagen naast de koning ook diverse gebruiksvoorwerpen en sieraden, er waren beelden aanwezig van goden die de koning moesten beschermden. Een nieuwigheid waren de tombes van de edelen die in kleine kuilen werden begraven in rijen of rondom de mastaba. Maar dit verschijnsel verdween al snel bij het aanbreken van de 2e Dynastie.Piramide van Djoser

De trappenpiramide van farao Djoser in Sakkara is de eerste stap naar de bouw van ware piramiden.
Sakkara is een necropolis (dodenstad) uit het Oude Egypte, dat ongeveer 30 kilometer ten zuiden van het huidige Caïro ligt. De necropolis is vooral bekend door de wereldberoemde trappiramide die daar staat. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 7 km bij 1,5 km.
Sakkara hoorde in de Egyptische oudheid bij de hoofdstad Memphis. Het werd aangelegd in de 1e dynastie, maar pas in de 2e dynastie werden er de eerste farao's begraven, waaronder Hotepsechemoey en Nynetjer. De plaats van Sakkara als koninklijke necropolis werd in de 18e dynastie overgenomen door het Vallei der Koningen, maar Sakkara bleef tot in de Romeinse Tijd in gebruik.

De vorm van de piramiden had waarschijnlijk twee betekenissen:
1. oerheuvel: volgens één van de comogonieën was de oerheuvel of tumulus het eerste dat ontstaan was uit de chaos/water. De oerheuvel stond voor de schepping en de piramide zou de schepping van het herleven na de dood.
2. hemeltrap: een 'stairway to heaven': de farao gebruikte de piramide als trap om na zijn dood plaats te nemen tussen de circumpolaire sterren.

Archeologische onderzoekingen zouden hebben aangetoond dat diverse elementen in de bouwstijl en de positionering van de piramiden verband houden met de toenmalige godenverering (zonnegod) en dat rekening werd gehouden met de stand van de hemellichamen. Deze theorie is echter controversieel en wordt door egyptologen als piramidologie beschouwd.

Tegenwoordig gaat men ervan uit dat de bouw van een piramide grotendeels het werk van professionele bouwlieden was en niet van slaven, zoals Herodotus stelde. Volgens moderne reconstructies waren voor de bouw van een enkele piramide tienduizenden mensen nodig. Enige jaren geleden zijn de resten van een complete stad voor de bouwlieden gevonden nabij het plateau van Gizeh.

De Egyptenaren van de vierde dynastie hebben nooit opgeschreven hoe ze de grote piramiden gebouwd hebben. Aanwijzingen kunnen worden gehaald uit sommige tekeningen, zoals die uit de twaalfde dynastie waarop kan worden gezien dat water wordt gegoten voor een soort slede. Dit zou kunnen aantonen dat men de slede over natte klei kon voorttrekken om de blokken aldus te transporteren.Een aantal Egyptische piramides, bij Gizeh.

Piramiden van Gizeh
De meest bekende piramiden zijn die van Gizeh vlak bij de Egyptische hoofdstad Caïro. Het complex wordt beheerst door de drie grote piramiden, de piramide van Cheops en drie naast die van Mycerinus, daarnaast zijn er nog enkele kleinere piramiden. Deze piramiden werden gebouwd tijdens de vierde dynastie (tussen ca. 2551 en 2472 v. Chr.) en zijn dankzij hun zeer stabiele constructie goed bewaard gebleven. De buitenste witte kalksteenlaag is in de loop der tijden grotendeels verdwenen doordat men het materiaal heeft gebruikt voor andere bouwwerken. Alle piramiden zijn reeds in de oudheid beroofd van hun inhoud.

Piramide van Cheops 230,4m breed, 146,6m hoog, 2.594.046m3 Hoek: 51°50', vierde dynastie
Piramide van Chefren 215,2m breed, 143,5m hoog, 2.215.211m3, 53°08' vierde dynastie
Piramide van Mycerinus 105,0m breed, 65,5m hoog, 240.713m3, 51°17' vierde dynastie

Piramiden van El-Arjan
Trappenpiramide van Chaba 84m breed, 40m hoog, 68°, derde dynastie
Piramide van Baka 200m breed, 180m hoog, vierde dynastie

Piramide van Abu Roasj
Zeven kilometer ten zuiden van Gizeh ligt een onafgewerkte piramide van Djedefre. De piramide zou een breedte hebben gehad van 100 m. Nu zijn slechts de grondlagen zichtbaar. Het is de enige piramide in de plaats Abu Roasj.
Piramide van Djedefre, 106m breed, 67m hoog, 48°52', vierde dynastie

Piramide van Aboesir
De piramiden van Aboesir.De piramiden van Aboesir behoren tot de koningen van de vijfde dynastie. De site van Abusir bevat naast de piramiden ook nog twee zonnetempels.
Piramide van Sahoere 78m breed, 48m hoog, 50°12', vijfde dynastie
Piramide van Neferirkare 105m breed, 70m hoog, 53°08', vijfde dynastie
Piramide van Neferefre 65m breed, vijfde dynastie
Piramide van Nioeserre 81m breed, 51m hoog, 51°51', vijfde dynastie

Piramiden van Sakkara
In het complex van Sakkara bevindt zich de bekende trappenpiramide van Djoser. Er bevinden zich elf grote piramiden en een veelvoud van kleinere piramiden in de omgeving van Sakkara. De piramide van Sekhemkeht en een ongeïdentificeerde piramide uit de dertiende dynastie zijn onvoltooid.
Piramide van Djoser 109/121 m breed, 60 m hoog, 330.400 m3, derde dynastie
Piramide van Sechemchet 120 m breed, 7 m hoog, 33.600 m3, 53°08', derde dynastie
Piramide van Sjepseskaf 96,6/74,4 m breed, 18 m hoog, 148.271 m3, 70°, vierde dynastie
Piramide van Oeserkaf 73,3 m breed, 49 m hoog, 87.906 m3, 53°07'48, vijfde dynastie
Piramide van Menkauhor 65 m breed, 68 m hoog, vijfde dynastie
Piramide van Djedkare 78,75 m breed, 53 m hoog, 107.835 m3, 52°, vijfde dynastie
Piramide van Oenas 57,75 m breed, 43 m hoog, 47.390 m3, 56°18'35, vijfde dynastie
Piramide van Teti 78,75 m breed, 52,5 m hoog, 107.835 m3, 53°07'48, zesde dynastie
Piramide van Pepi I 78,75 m breed, 52,5 m hoog, 107.835 m3, 53°07'48, zesde dynastie
Piramide van Merenre 78,75 m breed, 52,5 m hoog, 107.835 m3, 53°07'48, zesde dynastie
Piramide van Pepi II 78,75 m breed, 52,5 m hoog, 107.835 m3, 53°07'48, zesde dynastie
Piramide van Ibi 31,5 m breed, 21 m hoog, 6994 m3, achtste dynastie
Piramide van Chendjer 52,5 m breed, 37,35 m hoog, 44.096 m3, 48°45', dertiende dynastie
Piramide van Ai I 78,25 m breed, dertiende dynastieDe knikpiramide van Snofroe.

Piramiden van Dasjoer
De site van Dasjoer ligt slechts 10 km verwijderd van Sakkara en bevat vooral piramiden van de twaalfde dynastie. Daarnaast heeft Snofroe er de rode piramide en de knikpiramide gebouwd. De laatste wordt beschouwd als de eerste echte piramide.
Rode piramide van Snofroe 220 m breed, 104 m hoog, 43°22', vierde dynastie
Knikpiramide van Snofroe 188,6 m breed, 105 m hoog, 52°28' - 43°22', vijfde dynastie
Piramide van Amenemhat II 50 m breed, 84 m hoog, twaalfde dynastie
Piramide van Senoeseret III 105 m breed, 61,25 m hoog, 56°18', twaalfde dynastie
Piramide van Amenemhat III 105 m breed, 75 m hoog, 54°, twaalfde dynastie
Piramide van Amenemhat IV, twaalfde dynastie
Piramide van Ameni Kemau, dertiende dynastie

Piramiden van Lisht
El-Lisht ligt tussen Sakkara en Meidoem en ongeveer 60 km ten zuiden van Caïro. Lisht was de necropool van de nieuwe hoofdstad Itjitaoei die tijdens de twaalfde dynastie was gesticht. De site bevat twee piramiden: deze van Amenemhat I en Senoeseret I.
Piramide van Amenemhat I 78,5 m breed, 55 m hoog, 54°28', twaalfde dynastie
Piramide van Senoeseret I 105 m breed, 61 m hoog, 49°24', twaalfde dynastie

Piramide van Meidoem
De site ligt 50 km ten zuiden van Dasjoer en enkele kilometers van Fayum. Er staat slechts één piramide: de trappenpiramide van Snofroe, hoewel het heel goed mogelijk is dat ze van zijn vader Hoeni was.
Trappenpiramide van Snofroe 147 m breed, 93,5 m hoog, 51°50'35", derde dynastie

Piramiden van Fayum
In Fayum vinden we twee piramiden van de twaalfde dynastie. De ene staat in El-Lahoen (Senoeseret II) en de andere in Hawara (Amenemhat III). Er bestaat daarnaast nog een derde in Seila, een kleine trappiramide, die waarschijnlijk uit de derde dynastie stamt.
Piramide van Amenemhat III 100 m breed, 58 m hoog, 48°45', twaalfde dynastie
Piramide van Senoeseret II 106 m breed, 48 m hoog, 42°35', twaalfde dynastie

Piramidologie
De Egyptische piramiden zijn het onderwerp van veel esoterische theorieën. Piramidologie is een verzamelnaam voor alternatieve interpretaties van de functie, de bouw en de oorsprong van de Egyptische piramiden. Een theorie wordt als alternatief aangeduid indien deze niet in overeenstemming is met de gangbare Egyptologische interpretatie. De piramidologie maakt deel uit van een breder fenomeen, soms egyptosofie genoemd, waarbij het oude Egypte een bron van inspiratie vormt voor esoterische filosofieën.
De volgende verschillende theorieën kunnen worden onderscheiden:
. Geometrisch: Het idee dat de geometrie van, voornamelijk de Piramide van Cheops, een verborgen boodschap bevat.
. Archeologisch: Theorieën die die gevestigde mening dat de piramiden grafmonumenten waren niet aanvaarden. Ook zijn er theorieën met betrekking tot het bestaan van verborgen kamers in de piramide van Cheops.
. Spiritueel: In New Age-kringen wordt de piramide als ruimtelijk figuur gezien als een bron van spirituele energie.
. Paleo-Seti: Het idee dat de piramiden gebouwd zijn door buitenaardse wezens die de Aarde in de prehistorie bezochtten.
. Verloren beschaving: Het idee dat de piramiden gebouwd zijn door een beschaving die reeds lang voor de oude Egyptenaren

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_piramide

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 230.