kunstbus
Dit artikel is 12-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

emeritaat

Emeritaat

Emeritaat is de naam voor het pensioen van een hoogleraar of geestelijke. Emeritus betekent letterlijk van het Latijn naar het Nederlands vertaald 'rustend'.

Wetenschap
Veel hoogleraren blijven ook na hun pensioen wel actief in hun vakgebied; het ius promovendi vervalt echter meestal na 5 jaar. Soms voeren hoogleraren die met emeritaat zijn de titel 'prof. em.' of 'em. prof.' (professor-emeritus). Verder komt men ook wel tegen emeritus-hoogleraar of erehoogleraar. Een en ander ter onderscheiding van een oud- of ex-hoogleraar, die ook na zijn (tijdelijke) aanstelling op jongere leeftijd of eerder dan zijn pensioen is gestopt.
Vroeger konden hoogleraren pas met pensioen gaan op 70-jarige leeftijd, maar tegenwoordig is dit 65. Velen willen desondanks nog verbonden blijven aan hun instelling, vaak in de vorm van een nulaanstelling of gasthoogleraarschap. Gewoonlijk verricht de betreffende persoon dan geen beheers- of bestuurstaken meer, en vaak geeft men ook geen onderwijs meer. In de praktijk houden emeriti zich vooral bezig met het begeleiden van hun promovendi die hun proefschrift niet vóór het emeritaat van hun promotor hebben kunnen afronden. Daarnaast verricht men vaak nog onderzoek; vaak heeft dat het karakter van het afronden van "losse eindjes", dat wil zeggen de dingen die vóór het emeritaat zijn blijven liggen.

Geestelijkheid
Bij priesters en bisschoppen betekent het emeritaat dat de geestelijke niet langer verplicht is zijn missie of parochie te bedienen, en vervangen wordt. Emeriti-geestelijken blijven echter veelal op kleinere schaal actief in de bedieningen van de Sacramenten. Bisschoppen consacreren nog andere bisschoppen, priesters celebreren veelal nog de H. Mis.
Bij predikanten betekent emeritering dat iemand geen eigen gemeente meer heeft. Men behoudt echter het recht om in kerkdiensten voor te gaan en de sacramenten, zoals doop en avondmaal, te bedienen.
Emeritaat kan ook wegens ziekte worden verleend, en in de praktijk vragen de meeste predikanten die iets anders gaan doen emeritaat aan, zij treden niet werkelijk af.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Emeritaat.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 600.