kunstbus
Dit artikel is 07-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

emolumenten

Bijkomende verdiensten boven de vaste aan een ambt verbonden beloning. Niet alleen extra betalingen behoren tot de emolumenten; ze kunnen ook de vorm aannemen van verstrekkingen in natura. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit vrij gebruik van huis en tuin, kost en inwoning.

Emolumenten zijn beloningen voor werk die buiten het normale salaris vallen. Zowel bij een ambtelijke functie als bij een andere werkkring kunnen emolumenten horen. Zij kunnen op regelmatige basis worden verstrekt, maar kunnen ook incidenteel zijn. '

Emolument stamt van het Latijn: emolumentum "voordeel, gewin".

In Belgiƫ spreekt men van extralegale voordelen.

In Nederland worden emolumenten in het algemeen als loon aangemerkt. Of ze nu in geld of in natura plaatsvinden, ze zijn medebepalend voor de premie sociale verzekering en voor de loonbelasting.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.