kunstbus
Dit artikel is 30 03 2018 16:46 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

energie

Energie is de capaciteit van een systeem om warmte, licht of beweging te produceren.

De eenheid van energie is joule (J). De joule is gedefinieerd als de energie die nodig is om een object te verplaatsen met een kracht van 1 newton (N, de kracht die een massa van 1 kilogram een versnelling van 1 m/s² geeft) over een afstand van 1 meter (m). In formule: 1J = 1N.m = Pa.m3 = 1(kg.m2/s2) = C.V = 1W.s (kg is kilogram, m is meter, s is seconde, N is newton, Pa is pascal, W is watt, C is coulomb en V is volt). Een joule is dus een wattseconde.

Elektrische energie wordt meestal gemeten in kilowattuur (kWh). 1 kWh is 3.600.000 J of 3,6 MJ (megajoule, een energie-eenheid van één miljoen joule).

Een lamp met een elektrisch vermogen van 1 watt verbruikt in 1 seconde 1 joule aan elektrische energie.

De energie om een kleine appel (102 g) een meter op te tillen op aarde is 1 joule.

Om 1 gram vloeibaar water 1 graad in temperatuur te doen stijgen is ongeveer 4,19 joule nodig (de precieze waarde hangt af van de temperatuur waarbij men dit doet).

Het totale energiegebruik door mensen op aarde is ongeveer ,5 ZJ/jaar (een zetajoule is 1021 joule ofwel één triljard joule).

https://en.wikipedia.org/wiki/Conversion_of_units#Energy

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 214.