kunstbus
Dit artikel is 24-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Engeland

Engeland (Engels: England) is een land in West-Europa en is samen met Noord-Ierland, Schotland en Wales een van de samenstellende delen van het Verenigd Koninkrijk en tevens de zuidelijkste, grootste en dichtstbevolkte regio van zowel het Verenigd Koninkrijk, als het eiland Groot-Brittannië. De hoofdstad van Engeland (en van het gehele Verenigd Koninkrijk) is Londen.

Engelse muziek

Engelse kunst

Engeland
Engeland is genoemd naar de Angelen, een van de Germaanse stammen die, na het vertrek van de Romeinen, vanuit het Europese vasteland het eiland koloniseerden. Samen met Saksen en Juten kwamen zij met schepen vanaf het huidige Noord-Duitsland en Oost-Denemarken.

Engeland is van oudsher onderverdeeld in graafschappen. Een graafschap stond onder het bestuur van een graaf (Engels: 'count'). Deze gebieden werden oorspronkelijk (ten tijde van de Angelsaksen) shires genoemd, zoals nog blijkt uit de namen van een groot aantal graafschappen, zoals Bedfordshire, Hampshire enz. Na de komst van de Normandiërs kwam de benaming county in zwang.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.