kunstbus
Dit artikel is 12-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

esculaap

EsculaapDe esculaap of aesculaap is een oud Grieks symbool dat staat voor de geneeskunde. Het symbool bestaat uit een staf waarom zich een slang heenwikkelt. Soms wordt de staf met twee slangen afgebeeld die elkaar aankijken (caduceus).

Het woord esculaap verwijst naar de Griekse god van de geneeskunde, Asklepios (Latijn: Aesculapius). Deze god kreeg les in de geneeskunde van de centaur Cheiron.

De slang staat in de esculaap symbool voor de genezing, omdat dit dier zijn huid kan afwerpen, hetgeen staat voor herboren worden en genezing, maar ook door zijn beet de dood kan brengen.

De esculaap wordt bijvoorbeeld gebruikt in het logo van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar wordt ook in Nederland (steeds minder) door artsen gebruikt als sticker op de voorruit van hun auto.

Bijbel
Een soortgelijk symbool, de Nehustan, komt in de Bijbel voor en werd gebruikt voor het genezen van een slangenbeet. In de Statenvertaling staat hierover (Numeri 21:8-9)
En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven.
En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.

In 2 Koningen 18:4 werd dit symbool Nehustan genoemd door Hizkia, die het ook vernietigde:
...en hij verbrijzelde de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israels tot die dagen toe haar gerookt hadden; en hij noemde haar Nehustan.

Egypte
In het oude Egypte werd een ander symbool gebruikt voor de geneeskunde, namelijk het oog van Horus, de Egyptische god van de geneeskunde. Dit symbool komt volgens sommigen nog steeds terug in de grote gekrulde letter R die een arts op een recept zal aanbrengen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Esculaap

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 582.