kunstbus
Dit artikel is 14-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

exercitiegenootschap

Burgerschutterij of vrijkorps, een open militaire organisatie, opgericht ten tijde van de patriottenbeweging (1784-1787). Het doel van de exercitiegenootschappen der patriotten was de bewapening van burgers zodat zij zich zouden kunnen verzetten tegen het Oranjegezinde leger en tegen de schutterijen. De officiële reden voor de oprichting van een exercitiegenootschap was om zich te wapenen tegen internationale oorlogsdreiging, maar feitelijk ging het om zich een sterkere positie in de eigen omgeving te verschaffen.

Goedkeuring door de overheid van zo'n genootschap werd verbonden aan het afleggen van de eed van trouw.

Het eerste exercitiegenootschap werd in 1783 opgericht te Dordrecht (zie Verbintenis, Akte van), waarna de beweging zich snel over het hele land uitbreidde. De exercitiegenootschappen verenigden zich tot een landelijke bond, met Utrecht als centrum. Hoewel zij in militair opzicht niet veel betekenden, waren de genootschappen in politiek opzicht belangrijk, omdat zij de politieke discussie stimuleerden en het gevoel van nationale eenheid versterkten.

Na het herstel van de macht door de stadhouder, met hulp van Pruisische troepen, eind 1787 werden de genootschappen verboden.


In Stad en Land ontstonden de eerste exercitiegenootschappen in Winsum en Baflo (januari 1875). Groningen volgde iets later.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 729.