kunstbus
Dit artikel is 12-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

existentialisme

Existentiefilosofie,

Minder streng dan zijn leermeester Husserl breidde Heidegger de fenomenologie uit tot een volledige mens- en wereldvisie. Het concrete bestaan wordt het vertrekpunt van de filosofie en daarmee krijgen hebbelijkheden des levens als angst, verveling, nieuwsgierigheid en 'gebabbel' een volwaardige filosofische betekenis. Waarheid is geen resultaat van wetenschappelijk onderzoek, maar van aandachtig luisteren, vooral naar de kunst (hermeneutiek). Jean-Paul Sartre liet zich inspireren tot een Franse versie, die na de Tweede Wereldoorlog als 'existentialisme' furore maakte. Andere belangrijke figuren: Karl Jaspers (1889-1969), Hans-Georg Gadamer (1900), Simone de Beauvoir (1908-1986) en Albert Camus (1913-1960).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.