kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.

faculteit

Faculteit

Een faculteit is een onderdeel van een universiteit of een hogeschool. In een faculteit zijn een aantal verwante opleidingen en (in het geval van universiteiten) onderzoeksgroepen verenigd. Zo kunnen universiteiten en hogescholen bijvoorbeeld een letteren-faculteit, een faculteit voor de exacte wetenschappen en een economie-faculteit hebben.

Organisatie
Een faculteit staat onder leiding van een decaan, bijgestaand door een managementteam. Hierin hebben vaak een portefeuillehouder 'onderwijs' en een portefeuillehouder 'onderzoek' zitting, naast een directeur bedrijfsvoering. Het faculteitsbestuur of de decaan voeren regelmatig overleg met de faculteitsraad. Dit medezeggenschapsorgaan is verkozen uit het personeel en de studenten van de faculteit.

Een faculteit is vaak geen aparte juridisch eenheid. Faculteiten met dezelfde naam aan een verschillende hogeschool hoeven niet dezelfde vakken te geven.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Faculteit
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 28.