kunstbus
Dit artikel is 18-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

federalisme

Een staat die als federatie is ingericht heet een bondsstaat of federale staat. De soevereiniteit is hier verdeeld tussen het geheel (de federale staat, de nationale overheid) en de delen (de (deel)staten). Deze deelgebieden hebben eigen bevoegdheden die niet door het centrale gezag ingeperkt kunnen worden, een eigen volksvertegenwoordiging, een eigen regering en deels ook hun eigen rechtsordening.

Bataafs-Franse tijd
Van 1795 tot 1814 was Nederland staatkundig achtereenvolgens de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en een deel van het Franse keizerrijk.

In 1795 vielen de Franse troepen binnen, waarna revolutionaire comités de macht overnamen van de Oranjegezinden. De meeste comités werden bezet door voormalige patriotten. Na een verwoede strijd tussen voorstanders van een eenheidsstaat, de unitarissen, en die van een meer federalistische staat, de federalisten die meer zagen in een verband waarbij de zelfstandige gewesten redelijk intact bleven, wonnen in 1798 de unitariërs. De gewestelijke besturen werden opgeheven en in Den Haag kwam voor het eerst een grondwet tot stand, de Staatsregeling.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.