kunstbus
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

fenomenologie

Fenomenologie

Ook de Duitse wiskundige Edmund Husserl (1859-1938) wilde een 'filosofie als strenge wetenschap' maar deze moest daartoe volgens hem juist van de wetenschappen (vooral de psychologie) worden afgebakend. Met heldere begripsvorming en logica maakt de filosofie de wetenschap pas mogelijk. Zo is 'bewustzijn' volgens Husserl niet iets dat rust in zichzelf, maar dat altijd gericht is op de wereld (intentionaliteit), en is de wereld op haar beurt iets dat aan het bewustzijn verschijnt (fenomeen). Andere belangrijke namen: Max Scheler (1874-1928). Emmanuel LĂ©vinas (1905-1905) en Martin Heidegger (1889-1976).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 666.