kunstbus

Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

fenomenologie

Fenomenologie

Ook de Duitse wiskundige Edmund Husserl (1859-1938) wilde een 'filosofie als strenge wetenschap' maar deze moest daartoe volgens hem juist van de wetenschappen (vooral de psychologie) worden afgebakend. Met heldere begripsvorming en logica maakt de filosofie de wetenschap pas mogelijk. Zo is 'bewustzijn' volgens Husserl niet iets dat rust in zichzelf, maar dat altijd gericht is op de wereld (intentionaliteit), en is de wereld op haar beurt iets dat aan het bewustzijn verschijnt (fenomeen). Andere belangrijke namen: Max Scheler (1874-1928). Emmanuel LĂ©vinas (1905-1905) en Martin Heidegger (1889-1976).


Pageviews vandaag: 1157.