kunstbus
Dit artikel is 26 10 2016 16:32 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure (Genève 1857 - Vufflens-le-Château 1913) was een Zwitserse taalwetenschapper en grondlegger van het structuralisme.

Saussure doceerde in Genève van 1906 tot 1911 een nieuwe, systematische benadering van taal. Hij werkte zijn theorie echter nooit volledig uit; deze taak werd na zijn dood ondernomen door zijn studenten Charles Bally en Albert Sechehaye. Op basis van collegeaantekeningen stelden zij Cours de linguistique générale samen, dat in 1916 gepubliceerd werd. Centraal hierin staat het onderscheid tussen la parole (taalgebruik) enerzijds en la langue (taalstructuur) anderzijds. Door zijn nadruk op langue (taalstructuur) legde Saussure de basis voor de moderne structuralistische taalkunde. Saussure betoogde dat de taalkunde la langue als onderzoeksterrein moest nemen en dus niet het zeer aan verandering onderhevige taalgebruik. Indien het parole (taalgebruik) wordt bestudeerd, dan steeds in verhouding tot het tekensysteem.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.