kunstbus
Dit artikel is 15-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

filosoof Francis Bacon

Francis Bacon, 1e Burggraaf van St Albans (Londen 1561 - Highgate 1626) was een Engelse filosoof, staatsman, advocaat, jurist, auteur en pionier van de wetenschappelijke methode. Hij diende zowel als Attorney General en Lord Chancellor van Engeland. Hoewel hij politiek in 1621 in ongenade viel, bleef hij toch extreem invloedrijk door zijn werken, vooral als filosofische advocaat en beoefenaar van de wetenschappelijke methode tijdens de wetenschappelijke revolutie.

scientia potentia est (kennis is macht)

Bacon wordt de vader van het empirisme genoemd. Bacon heeft inductie gepresenteerd als methode voor wetenschappelijk onderzoek en de werking ervan in detail en met voorbeelden beschreven. Als pionier van het wetenschappelijk experiment en het opbouwen van kennis door empirisch onderzoek heeft hij een grote en blijvende invloed uitgeoefend. Zijn werken vestigden en populariseerden inductieve methoden voor wetenschappelijk onderzoek, dat dikwijls de Baconiaanse methode wordt genoemd, of simpelweg de wetenschappelijke methode. Zijn eis voor een geplande procedure van het onderzoeken van alle dingen markeerde een nieuwe draai in het retorische en theoretische kader van de wetenschap, waarvan een groot deel opvattingen van de juiste methodologie tot op de dag van vandaag omgeeft.

Bacon werd geridderd in 1603, en verkreeg zowel de titel graaf van Verulam in 1618, als burggraaf van St Alban in 1621; omdat hij stierf zonder erfgenamen, stierven beide peerages uit na zijn dood. Zijn toewijding leidde waarschijnlijk tot zijn dood. Dit brengt hem in een zeldzame historische groep van wetenschappers die gedood werden door hun eigen experimenten. Het is bekend dat hij stierf aan longontsteking die hij had opgelopen toen hij de effecten van het invriezen van vlees op de houdbaarheid bestudeerde.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_(wetenschapper,_1561)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.