kunstbus
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Frans I van FrankrijkAtelier Joos van Cleve

Frans I (Cognac, 12 september 1494 - Rambouillet, 31 juli 1547) werd in 1515 tot koning van Frankrijk gekroond te Reims en regeerde tot zijn dood in 1547.

Frans I was de enige zoon van Karel van Angoulême en Louise van Savoye. Hij was lid van de linie Valois-Angoulême van het huis Valois. Hij trouwde in 1514 met Claude van Frankrijk (Reine Claude) die al in 1524 overleed,en de oudste dochter was van zijn voorganger Lodewijk XII. Hij trad voor de tweede keer in het huwelijk in 1530 met Eleonora van Habsburg die een dochter van Filips de Schone en Johanna de waanzinnige was.

Toen Frans I in 1515 op de Franse troon kwam, stond hij met vele humanisten op goede voet. Zijn voorgangers, Karel VIII en Lodewijk XII, hadden door de Italiaanse Oorlogen veel tijd doorgebracht in Italië en maakten daar de ontwikkeling van de Renaissance mee. Ze hadden het niet hoog op met deze nieuwe stroming, maar maakten wel de ontwikkeling van de Renaissance in Frankrijk mogelijk.

Frans I wordt gezien als de eerste Franse vorst die door de Renaissance beïnvloed werd. Tijdens zijn bewind kwam de culturele ontwikkeling van Frankrijk in een stroomversnelling. Aan het begin van zijn koningschap gaf hij opdracht tot de bouw van het kasteel Chambord, en betrok Leonardo da Vinci bij het ontwerp. Onder andere de dubbele wenteltrap is een uitvinding van da Vinci.

De contacten tussen Frankrijk en Italië zorgden ervoor dat de nieuwe ideeën van de Renaissance ook in Frankrijk verspreid raakten. Enkele van de leraren van de jonge Frans, vooral zijn leraren Latijn Desmoulins en Christophe de Longeuil, probeerden de nieuwe Italiaanse ideeën naar Frans over te brengen. Zijn moeder was geboeid door de kunst van de Renaissance en bracht deze passie op haar zoon over. Men kan echter niet zeggen dat Frans een humanistische opleiding heeft gekregen, daarvoor waren te weinig van zijn leraren beïnvloed door de nieuwe ideeën, maar zijn opleiding vertoonde wel enkele humanistische aspecten.

Tijdens zijn bewind groeide de Franse centrale staat op allerlei vlakken. Net als zijn voorgangers hield hij vast aan een politiek van interne versterking van zijn rijk. Hij slaagde er onder meer in Auvergne aan het centrale gezag te onderwerpen.

Op het gebied van onderwijs en wetenschappen gaf hij de aanzet tot het latere Collège de France. Zo trad hij op als mecenas van verschillende kunstenaars en wetenschappers, met als bekendste Leonardo da Vinci. Ook stimuleerde Frans I de vertaling van klassieke werken in de Franse taal, onder andere door Guillaume Budé (1467-1540), op wiens suggestie de studie van het Grieks, Latijn en Hebreeuws bevorderd werd.

Slag van Marignano
Op buitenlands gebied maakte hij onmiddellijk grote indruk door tijdens de Oorlog van de Liga van Kamerijk in september 1515 de Slag bij Marignano voor de poorten van Milaan te winnen van Ferdinand van Aragón, die over Milaan regeerde en op die manier de controle over Lombardije te verwerven. Toen Karel V in 1516 Ferdinand als koning van Spanje opvolgde, maakte Frans I hiervan gebruik om hem de Vrede van Noyon op te leggen, die een einde maakte aan de Oorlog van de Liga van Kamerijk.

In 1521 kwam het opnieuw tot spanningen tussen Frankrijk en de Habsburgers om de heerschappij in Noord-Italië. Tijdens de Italiaanse Oorlog van 1521 - 1526 verloor hij in 1525 de Slag bij Pavia van Karel V, die intussen keizer van het Heilige Roomse Rijk was geworden en dus theoretisch de machthebber in Noord-Italië was. Door deze nederlaag werd hij gedwongen zijn aanspraken op Noord-Italië op te geven.

Kinderen:
Louise (1515 - 1517)
Charlotte (1516 - 1524)
Frans(1518 - 1536)
Hendrik II (1519 - 1559)
Magdalena (1520 - 1537), gehuwd met Jacobus V van Schotland
Karel (1522 - 1545)
Margaretha (1523 - 1574), in 1559 gehuwd met Emanuel Filibert van Savoye.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_I_van_Frankrijk

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.