kunstbus
Dit artikel is 30-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Franse school

De Franse school kan de voorloper worden genoemd van de latere Hogere Burgerschool, bekend onder de naam H.B.S.

In de 19e eeuw ging je naar de Latijnse scholen wanneer er een universitaire opleiding in het verschiet lag. Om toegelaten te worden tot de universiteit moest toen immers het Latijn en Grieks worden beheerst. Wie verder wilde in het leven maar niet jurist, dominee of arts wilde worden, ging naar de Franse school.
De aanduiding Franse school werd gebruikt voor een dagschool, die werd bezocht door kinderen uit de kleine middenstand en iets hogere kringen. Er werd als regel veel meer gegeven dan wat extra Frans. Dit schooltype was de voorloper van de HBS, met alle moderne talen, plus algemene geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde (maar geen Latijn of Grieks).

Historie
1400-1600: In sommige steden een vorm van secundair onderwijs. De leerlingen worden voorbereid op het koopmanschap. Op deze school wordt les gegeven in lezen, schrijven, rekenen, cijferen en Frans. In de praktijk is het ook een concurrent van de Latijnse school. De Franse school wordt bezocht door jongens van 12 tot 15 jaar.

1600-1800: De taak van de Latijnse school op secundair niveau wordt in deze periode overgenomen door de Franse school. Een aantal Latijnse scholen wordt zelfs omgevormd tot een Franse school of een combinatie van Frans-Latijnse school. Frans werd steeds meer de taal waar vorsten en diplomaten in converseerden in een groot deel van Europa. Deze "middelbare scholen" hadden als voertaal Frans en verder werden er vakken als Godsdienst en (kerk)geschiedenis gegeven. Later met name ook vakken die voor de handel van belang waren, zoals rekenen en boekhouden.

Er is veel belangstelling voor een onderwijsprogramma met ondermeer moderne vreemde talen, wiskunde, natuurkunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Deze vernieuwde Franse school is bestemd voor leerlingen van 12 tot 15 jaar en heeft zich ontwikkeld naar een instelling voor algemeen voortgezet onderwijs.

In de negentiende eeuw komt uit de Franse school de HBS voort.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.