kunstbus
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Freie VolksbühneDie Freie Volksbühne te Berlijn, in 1890 opgericht, was een vereniging die zich bezig hield met de vraag hoe arbeiders goedkoop naar het theater konden gaan. Ze was een socialistische organisatie bestaande uit een leidende groep, die de op te voeren voorstellingen koos, en haar leden, die maandelijks een voorstelling konden zien. Meestal ging het om moderne sociaalkritische stukken die door de censuur de officiële theaters niet bereikten. Stukken van Ibsen en Hauptmann bijvoorbeeld.

Al van in het begin bestond veel onenigheid over de artistieke-politieke richting van de organisatie. Een groepje socialisten, die een neutrale kunstopvatting nastreefden, stonden tegenover een groepje oppositionelen van de SPD (Socialistische Partei Deutschland) die de zijde van het proletariaat kozen. Zowel in de algemene- als in de Volksbühne-politiek zullen deze onafhankelijken steeds meer druk op de sociaaldemocraten uitoefenen. Voor de Volksbühne betekende dat een groot gemis aan ideologie. De leiding splitste zich op; in 1892 richtten de onafhankelijken een Neue Freie Volksbühne op. Berlin kende twee Volksbühnen die nauwelijks van elkaar verschilden maar onafhankelijk organiseerden.

In 1913 verenigden beide organisaties zich weer met het gemeenschappelijk voornemen een theater te bouwen. Kort voor WOI werd op de Bülowplatz, in de vroegere arbeidersbuurt van Berlijn en nu niet toevallig Rosa-Luxemburgplatz geheten, een theaterhuis gebouwd. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een publiek zijn eigen theater zocht en niet omgekeerd. Met haar 70.000 leden, vooral arbeiders, was Die Volksbühne tot een massaorganisatie uitgegroeid die in de theatergeschiedenis nog geen voorbeeld had gekend.

Zie voor de rest van dit artikel Hans Richter).
Al vanaf de bouw in 1914 wordt in het theater kunst gemaakt die iets wil zeggen over het alledaagse leven. Door thema's die in ieders leven een rol spelen sterk uit te vergroten, komt de ware aard van ons leven aan het licht. De naam Volksbühne komt van het streven om een podium van en voor het volk te creëren. Nog steeds staat de Volksbühne voor maatschappelijk geëngageerd theater.

De Volksbühne, een theater met een monumentale ingangsfacade, werd gebouwd naar een ontwerp van architect Oskar Kaufmanns. De Volksbühne groeide snel. Vooral joden waren gecharmeerd van het idee van het open theater. De vereniging had op z'n hoogtepunt 70.000 leden. Daardoor was het theater in staat om tussen 1920 en 1935 internationaal vermaarde regisseurs aan zich te binden. In de tweede wereldoorlog raakte het theater zwaar beschadigd. Na de oorlog werd het in 1954 vereenvoudigd herbouwd en nam het zijn oude functie weer op.

De Volksbühne werd in 2006 voor de derde achtereenvolgende keer gekozen tot beste theater in Berlijn. Dat is voor een groot deel te danken aan regisseur Frank Castorf die hier sinds 1992 de scepter zwaait. Frank Castorf weet als geen ander onderwerpen als liefde, jaloezie en verslaving te behandelen. - (www.berlijninfo.nl)

Websites: www.volksbuehne-berlin.de

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 66.