kunstbus
Dit artikel is 05-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gallo-Romeins

De Gallo-Romeinse periode is een vooral in België en Frankrijk gebruikelijke benaming voor de Romeinse periode in die gebieden. De periode begint bij de verovering van Gallië door Julius Caesar tussen 58 en 51 v.Chr. (de zgn. Gallische Oorlogen) en eindigde bij Syagrius in 486, de laatste Romeinse heerser over een deel van Gallië, hoewel aan het Romeinse gezag in het huidige België en Frankrijk al eerder door Germaanse invallers een eind was gekomen.

Men gebruikt de benaming Gallo-Romeins, omdat bij de kolonisatie van Gallië de plaatselijke Gallische bevolking geassimileerd is en de Romeinse cultuur er daardoor enkele eigen trekken kreeg. Bijvoorbeeld werden naast Romeinse ook Gallische (Keltische) goden aanbeden en zijn veel plaatsnamen uit de Romeinse periode niet zuiver Latijn. Typisch in het Gallo-Romeinse gebied zijn bijv. de plaatsnamen op -acum , die in het Nederlands vaak tot -aken (bijv. Kortenaken), -zake (Semmerzake), -zeke (Kemzeke) of -ik/-ijk (Kortrijk, Doornik) geworden zijn. In het Frans zijn Gallo-Romeinse namen naargelang de streek vaak tot -ac (het zuiden, bijv. Armagnac), -ai (het noorden, bijv. Tournai) of -igny geworden (bijv. Montigny).

Gallo-Romeins Museum
De benaming Gallo-Romeins museum wordt gebruikt voor een museum waar vooral vondsten uit de Keltische, Romeinse en vroeg-Merovingische periode worden bewaard.
Soms is het Gallo-Romeins museum onderdeel van een grotere instelling waarin ook archeologische tot vroeg-middeleeuwse vondsten of kunstwerken worden bewaard. Een Gallo-Romeins museum vindt men dikwijls in oude Romeinse garnizoenssteden, zoals onder andere Keulen, Trier, Biesheim, Tongeren en Lyon. Er zijn ook Gallo-Romeinse Musea in Aat,Oudenburg en Velzeke.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Gallo-Romeinse_periode

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.