kunstbus
Dit artikel is 27 01 2018 16:48 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

gasveld

De meest voor de hand liggende plek om overtollig CO2 op te slaan in Nederland lijkt in lege of economisch niet meer interessante gasvelden. Dit zijn in feite poreuze steenlagen die onder een dikke, buigzame en goed afsluitende laag steenzout liggen. Deze methode heeft als bijkomend voordeel dat de bodemdaling die vaak optreedt na het winnen van aardgas wordt tegengegaan, als de druk waarmee het CO2 wordt opgesloten gelijk is aan de druk van het eerder opgesloten aardgas. In een kalkhoudende en waterrijke omgeving kan echter toch bodemdaling optreden doordat het kalk oplost in CO2-houdend water.

Probleem is om het CO2 tegen aanvaardbare kosten bij de gasvelden te krijgen. Omdat een netwerk van CO2-leidingen een erg grote investering vergt, ligt het meer voor de hand om nieuwe aardgasgestookte energiecentrales in de buurt van de aardgasvelden in Groningen en Friesland te bouwen. Deze centrales verbranden het gewonnen aardgas waarbij energie vrijkomt, waarna het CO2 dat ontstaat bij de verbranding weer terug in de gasvelden wordt gepompt.

Een andere manier van "aardgasverwerking" is het omzetten van aardgas in CO2 en waterstof (H2), direct na het winnen van het aardgas. De geproduceerde CO2 wordt ook bij dit procedé direct teruggepompt in de grond.

Het voordeel van CO2-opslag in aardgasvelden is niet alleen dat bodemdaling als gevolg van de aardgaswinning wordt voorkomen, maar ook dat de CO2 het aardgas uit de bodem drukt: het CO2 functioneert als drijfgas. Wel dient men ervoor te zorgen dat vermenging van CO2 met aardgas wordt voorkomen. De opslag van CO2 in lege gasvelden zal, naar verwachting, weinig problemen opleveren. Omdat deze gasvelden het aardgas duizenden jaren hebben vastgehouden, kunnen we ervan uitgaan dat ze gasdicht zijn. Desondanks wil men via het CATO-project (CO2-afvang, transport en opslag) toch onderzoeken wat de fysisch-chemische interactie zal zijn, ook op langere termijn bezien, tussen de opgeslagen CO2 en het reservoirgesteente. Mogelijk dat CO2 zich iets anders gedraagt dan het sinds miljoenen jaren "bewaarde" methaan. Niet alle lege gasvelden in Nederland zijn beschikbaar voor CO2-opslag: enkele worden al sinds 1997 gebruikt voor de ondergrondse opslag van een hoeveelheid aardgas als wintervoorraad.

CO2-opslag in olievelden
De injectie van CO2 in olievelden is vergelijkbaar met die in aardgasvelden. Door de injectie van CO2 wordt de olieproductie verhoogd. Het bedrijf Kinder Morgan kan via een CO2-leidingennetwerk grote hoeveelheden CO2 aanvoeren naar oliebronnen. Dit proces is in de jaren zestig opgestart door Shell. Shell bracht de CO2 die als ‘afval’ overbleef bij de zuivering van aardgas uit gasvelden in Colorado en Wyoming naar de olievelden van Texas (Wasson-olieveld) om daar de olieproductie te verhogen. Het bleek dat menging van CO2 met ruwe olie de stugheid van de olie verminderde, waardoor deze mobieler werd en gemakkelijker produceerbaar. De olie raakte door de menging wel verontreinigd, maar het koolstofdioxide kon gemakkelijk worden verwijderd en opnieuw worden geïnjecteerd.

Creative Commons bronnen:
 • http://betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/a8381/b502a/75629/13b5f/9fef1/nlt3-v118-CO2-opslag-versie1-3-Mei-2015.pdf - CO2-opslag: Zin of onzin?

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.