kunstbus
Dit artikel is 30-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gebroeders R. DasNederlandse ééneiige tweelingbroers, auteurs en futurologen. Robbert (Haarlem, 23 januari 1929) en Rudolf Das (Haarlem, 23 januari 1929) hebben ruim 40 jaar samen voor allerlei opdrachtgevers technische illustraties en ontwerpen gemaakt.

Rudolf Das kwam drie kwartier later dan zijn broer Robbert ter wereld. Al op zesjarige leeftijd waren bij hen tekentalenten opvallend aanwezig. Dit talent voor tekenen ontwikkelt zich verder gedurende hun jeugd en wordt voortgezet na het afronden van een HBS-B opleiding.

Na de HBS-B opleiding waren zij van plan verkeersvlieger te worden, maar na de afkeuring van Robbert vanwege een kleine oogafwijking hebben zij in 1952 samen besloten een technisch illustratiebureau op te starten.
In 1953 vestigden zij hun naam door het tekenen van een zeer gedetailleerde opengewerkte tekening van een 'geheim' Engels straalvliegtuig in het Zwitserse tijdschrift Interavia en worden daarmee zelfs verdacht van spionage.

Als Robbert met zijn vrouw naar Frankrijk verhuist, verkast Rudolf in 1969 het technisch tekenbureau naar Arnhem. De gebroeders Das verbreden hun terrein door het tekenen van opengewerkte gebouwen, machines, jachten en auto's. Ze gaan steeds meer op futurologisch gebied ontwerpen. Het tekentalent van de tweeling heeft zich dan inmiddels ontwikkeld tot een eigen, herkenbare en vooral detaillistische stijl. Die stijl is, samen met de visionaire denkwijze, het belangrijkste visitekaartje van Rudolf Das.

Rudolf Das is redacteur van een artikelenserie over de toekomst in Elseviers Magazine geweest en samen met zijn broer Robbert is hij auteur van de boeken 'Zicht op de toekomst' (1983), 'Wegen naar de toekomst' (1980), 'Toekomst beelden' (2000) en 'Toekomst Flitsen' (2004). Tevens is hij in de architectuur bekend als visionair bouwkundig ontwerper, onder andere vanwege 'heuvelbouw' ontwerpen, een voorbeeld hiervan is het gebouw 't Domein in Houten. Rudolf Das is ook adviseur geweest voor Rijkswaterstaat.

De laatste jaren hebben zij meerdere boeken gepubliceerd, waarin zij tal van futuristische voorstellen doen. Deze voorstellen zijn meestal van bouwkundige en infrastructurele aard, waarin de nadruk vaak ligt op milieuproblematiek. De broers proberen in hun boeken tevens een breder plaatje van de mens in de wereld te schetsen. Zij leveren bijvoorbeeld maatschappij-kritisch commentaar over de energie-industrie en ontwikkelingshulp. Tot slot plaatsen zij de huidige technische verworvenheden van de mens tegenover die op maatschappelijk-sociaal vlak. Zij concluderen dat de mens op de tweede vlak erg onderontwikkeld is, waarop zij speculeren dat een logisch evolutionair vervolg in de mentaliteit van de mens zal moeten liggen.

De broers hebben met regelmaat lezingen gegeven over hun visies en ontwerpen, waarbij het meestal gaat over de voor Nederland relevante oplossingen voor problemen.

Voor de boeken van de Nederlandse schrijver Stefan Denaerde heeft Rudolf Das meerdere illustraties gemaakt. Deze boeken gaan onder andere over een ontmoeting van Denaerde met buitenaardse wezens van de planeet Iarga. De door Denaerde opgerichte stichting 'Cosmic Field Paradigm' gebruikt deze illustraties ook.

Boeken
. Op zoek naar leefruimte (1966) Uitgever A. Roelofs van Goor

. Zicht op de toekomst (1983) is misschien wel hun belangrijkste publicatie
De tweelingsbroers Rudolf en Robbert Das hebben met een grote hoeveelheid fantasie, technisch inzicht, en tekentalent, een prachtig platenboek over de toekomst gemaakt. In 7 hoofdstukken tekenen zij evenzoveel aspecten van die toekomst, van energie tot macht, en van verkeer tot de nieuwe mens. Een zeer verzorgde lay-out; zeer verzorgde illustraties. Maar daar is het meeste goeds wel mee gezegd. De tekst is vrij droog, in losse stukjes geknipt; vaak worden stukken tekst herhaald bij de illustraties, of in aparte kaders. Het gepresenteerde toekomstbeeld wordt nergens verantwoord; de auteurs lijken nauwelijks op de hoogte van enig serieus toekomstonderzoek; de leemten vullen zij op met koffiedik en loze borrelpraat. - (NBD¦Biblion recensie, Drs. D.G. van der Steen)

. Wegen naar de toekomst (1995) Tirion Uitgevers B.V. ISBN 9789051213454
De bekende tweelingbroers Robbert en Rudolf Das hebben in dit boek hun unieke creatieve en futuristische kwaliteiten vastgelegd in een boeiende tekst, maar ook in honderden perspectieftekeningen in kleur. Ze laten de nieuwe verkeersontwikkelingen zien die binnen honderd jaar de wereld zullen overspoelen. Uitgaande van de ontwikkelingsgeschiedenis van het schip, de trein, de auto, het vliegtuig en de ruimtevaart schetsen ze geweldige veranderingen die ons in de toekomstige verkeerssystemen te wachten staan. - (flaptekst)
In dit boek geven de bekende auteurs Das hun getekende en beredeneerde visie op de komende 100 jaar. Ofschoon vergelijkbaar met hun boek 'Zicht op de toekomst' uit 1983 (a.i. 84-03-041-) wordt meer uitgegaan van de historie, vooral van vervoermiddelen. De tekst met meer dan 250 meest gekleurde en opengewerkte tekeningen is verdeeld in 12 hoofdstukken met titels als De zeilende koopvaart, Massaal luchttransport, Wegen naar nieuwe woonoorden, Uitwegen voor de derde wereld en Ecologische wegen. Een stoutmoedige visie waarbij vele aspecten van de samenleving aan de orde komen en die aanleiding kan zijn tot verder nadenken. De omslag met enige tekeningen geeft een goed voorproefje van de inhoud. - (Biblion recensie, F.C.J.M. Ongering.)

. Toekomstbeelden = Visions of the future (1999) Tirion Uitgevers B.V. ISBN 9051219040
Een nieuwe Gouden Eeuw voor de Lage Landen. Die komt eraan als het aan de succesvolle futurologen Robbert en Rudolf Das ligt. In de lijn van hun bestseller Wegen naar de toekomst schetsen ze opnieuw enthousiast ingenieuze oplossingen voor onze grote maatschappelijke problemen. We kampen met een verkeerssysteem dat totaal verstopt is. Schiphol dreigt Noord-Holland te overwoekeren en met stank, lawaai en gevaar onleefbaar te maken. De Vinexwijken slokken het laatste groen op. We zijn niet in staat onze grote aantallen migranten goed op te vangen. Prettig wonen en recreëren worden steeds moeilijker. En tot overmaat van ramp is het einde van de Nederlandse aardgasvoorraad in zicht. Toch gaan de Lage Landen een gouden toekomst tegemoet als hun unieke geografische ligging ten volle wordt benut en politici openstaan voor revolutionaire nieuwe ideeën.
Driedimensionale hogesnelheidsautowegen (HSA's) verwijzen het fileprobleem voorgoed naar het verleden. Schitterende gebouwen in de vorm van heuvels zijn een ruimtebesparende en luxueuze woonvorm die de overvolle Lage Landen een ander aanzien kunnen geven. De enorme ervaring en kennis van senioren kan wereldwijd benut worden. Enorme vliegtuigen opereren veilig van vliegvelden in het water en ten slotte vormt de Noordzee een qeweldige energiebron die met getijdencentrales geëxploiteerd kan worden. In dit boek beschrijven Robbert en Rudolf Das hun gouden oplossingen en illustreren die bovendien met vele mooie tekeningen.
Met een zekere regelmaat heeft de tweeling Robbert en Rudolf Das zijn visie op de toekomst gegeven, onder meer in 'Zicht op de toekomst' (1983) en 'Wegen naar de toekomst' (1992)**. 'Toekomstbeelden' is een vergelijkbaar boek: ook hier weer een stroom van creatieve oplossingen voor problemen op het gebied van ruimtelijke ordening en met name vervoer, uitgewerkt in prachtige gedetailleerde tekeningen. Wie eerder werk van de gebroeders kent, zal veel van hun ideeën herkennen: de woonheuvels, de gekoppelde auto's, het project 'Meerland' in het Markermeer. Maar het wordt ook duidelijk hoe snel de problemen, en daarmee de oplossingen, veranderen. Een enthousiast geschreven bladerboek voor een breed publiek. - (Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

. Toekomstflitsen, visies op onze waterplaneet. Tirion, 2004. (illustraties
Buitenaardse beschaving (1969) Kluwer ISBN 9020285483
De universele schepping: het draagveldparadigma (1990) Ankh-Hermes ISBN 9020230875

Websites
. GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Robbert_en_Rudolf_Das

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 693.