kunstbus
Dit artikel is 05-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

gedeputeerde

Afgevaardigde. Maakt deel uit van het dagelijks bestuur van een provincie: Gedeputeerde Staten. Een gedeputeerde wordt gekozen uit en door door de Provinciale Staten. Geregeld in de Provinciewet van 1814.


Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van een provincie in Nederland. Het staat onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning en is belast met de uitvoerende macht in die provincie.

Groningen
Voor 1795 was het dagelijkse bestuur van het gewest Stad en Lande ook in handen van Gedeputeerde Staten. Dit college had acht leden, vier uit de Stad en vier uit de Ommelanden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.