kunstbus
Dit artikel is 14-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

geel

Het Geelgeel naar zwartgeel naar wit

De kleur hebbend van een eierdooier, een citroen of goud.

Geel is een primaire kleur bij de subtractieve kleurmenging. Bij de additieve kleurmenging is het een secundaire kleur die wordt verkregen door menging van rood en groen.
Spectraal gezien zit de kleur geel tussen oranje en groen in.
Geel is de complementaire kleur van blauw in technische zin, welk blauw overeenkomt met de oudere technische term (spectraal) violet.
In het spectrum vindt men geel licht bij straling met golflengtes tussen 565 en 590 nanometer.

Gebruik en gevoelswaarde
Geel is een zonnige en vrolijke kleur, als hij tenminste enigszins warm is gekleurd en wat naar het oranje neigt. Het felle koude knalgeel hierboven is echter eerder de kleur van de haat. De negatieve bijklank van geel komt ook voor in de zegswijze: zich groen en geel ergeren.

Veel bloemen die in de lage landen in het wild voorkomen zijn geel. Waarschijnlijk komt dit doordat bijen een voorkeur hebben voor deze kleur, en er graag op af komen. Dit geeft gele bloemen een evolutionair voordeel boven anders gekleurde bloemen.

In veel landen staat geel symbool voor het Paasfeest, eeuwenlang het Christelijk hoogfeest, met o.a. de gele pauselijke vlaggen. De associatie met gele kuikens is eerder toevallig.
Geel was ook het symbool voor de Keizer van China en van de Chinese monarchie.

De verpakking van Oosterse gerechten is vaak geel gekleurd.

Geel kan met vrijwel alle kleuren goed gecombineerd worden. De combinatie geel met blauw komt echter wat goedkoop over. Dit effect wordt veelal, al dan niet bewust, uitgebuit door de commercie, als men de indruk wil wekken goedkoop te zijn. Een voorbeeld hiervan is de winkelketen Zeeman.

De combinatie geel met zwart staat voor gevaar. Deze combinatie komt zelfs in de natuur voor, bijvoorbeeld de bij en de wesp. Ook sommige gifslangen bezitten deze kleurcombinatie.

In de elektronische kleurcode staat geel voor het cijfer 4.

Geel wordt als kleur in bijvoorbeeld de heraldiek aangeduid met goud. Goud is ook een liturgische kleur die op elk uitbundig gevierd feest gebruikt mag worden in plaats van wit.

Geel is de officiƫle kleur van Vaticaanstad.

Samen met zwart kan geel gezien worden als "Vlaamse" kleur; de Vlaamse Leeuw is immers zwart op een gele (gouden) achtergrond. De affiches en pamfletten van het Vlaams Belang hebben ook deze kleuren als hoofdtoon.

Schietgeel
Schietgeel is een natuurlijke gele kleurstof, die gemaakt is uit speciale bessen ('grains d'Avignon'). In Nederland werd het pigment vanaf de 16de eeuw gebruikt in miniaturen en olieverfschilderijen. Onder invloed van (zon)licht kan het pigment zijn kleur verliezen. Daardoor zijn in schilderijen waarin schietgeel is gebruikt de groene partijen vaak blauw geworden (groen is immers een mengsel van geel en blauw). Het woord schietgeel is - in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt - niet afgeleid van 'verschieten', maar van de Oudnederlandse benaming 'schijtgeel'. en wordt vaak een beetje vaal na verloop van tijd.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Geel_%28kleur%29.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 20.