kunstbus
Dit artikel is 14-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

geestelijkheid

Geestelijkheid

(de geestelijkheid (v.)) => gezamenlijke geestelijken van een land of een kerk => clergé, (de clerus (m.))
(de geestelijke (m.), ~n) => iemand die een wijding heeft ontvangen en daarmee de macht heeft gekregen om godsdienstonderricht te geven en/of bepaalde gewijde handelingen te verrichten en/of religieuze bestuursfuncties uit te oefenen. == (de clericus (m.), -ci) => eerwaarde

(de eerwaarde (m.)) => [form.] predicaat voor een kloosterling => geestelijke
(de Eerwaarde (m.)) => aanspreektitel van een pastoor of predikant

Katholicisme: De katholieke geestelijken worden ook clerici genoemd (enkelvoud: clericus) en de geestelijkheid clerus. Het betreft allen die tot diaken, priester of bisschop zijn gewijd, dus ook de kardinalen en de paus. De clerus omvat zowel de reguliere als de seculiere geestelijkheid.

Oosterse Orthodoxie:
monnik, priester, bisschop en patriarch.

Protestantisme:
Dominee of predikant. Daarnaast worden de ouderling en de diaken (Anders dan de katholieke diaken) soms tot de geestelijkheid gerekend. Dit hangt samen met de ambtsopvatting in de protestantse kerken.

Islam:
Ayatollah, imam en molla.

Jodendom:
Rabbijn en opperrabbijn.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijkheid

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 183.