kunstbus
Dit artikel is 07-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

gemaal

Een pompstation dat water in of uit een gebied pompt. Een afvoergemaal pompt het water een gebied uit, een inlaatgemaal pompt het water een gebied in. Een gemaal noemt men het complex van bemalingswerktuigen met de aandrijvingswerktuigen (motoren e.d.) benevens de gebouwen, waarin zij zijn ondergebracht, alsmede de toe en afvoerkanalen, uitwateringssluizen, enz.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 12.