kunstbus
Dit artikel is 25-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

George van Podiebrad

George van Kunstadt en Podiebrad (Tsjechisch: Jiøí z Kunštátu a Podìbrad) (23 april 1420 - 22 maart 1471), koning van Bohemen (1458-1471), was de eerste koning van een katholiek land die zich afkeerde van het katholicisme toen hij de geloofsovertuiging van Johannes Hus aannam.

Hij was de zoon van Victor van Kunštát en Podebrady, een Boheems edelman en een van de leiders van de taborieten gedurende de Hussietenoorlogen. George zelf was slechts veertien jaar oud toen hij deelnam aan de Slag bij Lipany die de ondergang werd van de taborieten. Vroeg in zijn leven, als een van de leiders van de hussietenpartij, versloeg hij de troepen van Albrecht II van Oostenrijk.

Gedurende de regering van Ladislaus van Habsburg waren de Bohemers verdeeld in twee partijen: de katholieke, Oostenrijkse partij, geleid door Ulrich von Rosenberg (1403-1462), en de nationale partij, geleid door Podiebrad.

Na verschillende pogingen tot verzoening tussen beide partijen besloot Podiebrad naar de wapens te grijpen. Hij verzamelde een leger in Noordoost-Bohemen, waar de aanhang voor de hussitische zaak het grootst was en waar ook het kasteel van zijn familie gelegen was. Met dit leger van zo'n 9000 man marcheerde hij in 1448 van Kutná Hora naar Praag en nam de stad zonder noemenswaardige tegenstand in. In 1451 vertrouwde Frederik III Podiebrad toe met de administratie van Bohemen.

De strijd van de Bohemen tegen Rome ging onverminderd door en de positie van Podiebrad werd zeer penibel toen de jonge koning Ladislaus, die in 1453 was gekroond, een duidelijke sympathie toonde voor de Roomse Kerk. Toen koning Ladislas in 1457 stierf, werd Podiebrad onmiddellijk beschuldigd van vergiftiging (in 1985 werd bewezen dat Ladislas gestorven was aan acute leukemie). Op 27 februari 1458 werd Podiebrad unaniem tot koning van Bohemen gekozen.

Een jaar na de kroning van Podiebrad werd Pius II de nieuwe paus en zijn onophoudelijke vijandigheid bleek een van de grootste problemen tijdens Podiebrads regering. Zijn pogingen om vrede te sluiten met Rome bleken ineffectief en hoewel de dood van Pius II hem weerhield van zijn geplande kruistocht tegen de Bohemers was zijn opvolger net zo vastberaden.

De koning van de hussieten had vele vijanden onder de katholieke leden van de machtige Boheemse adel. De ontevreden edellieden vergaderden op 28 november 1465 in Zelená Hora en besloten tot een opstand tegen de koning, hem beschuldigend van vele zaken. Deze beweging werd vanaf het begin gesteund door de nieuwe paus, Paulus II.

Op 23 december 1466 werd Podiebrad geëxcommuniceerd door Paulus II. Hij stierf op 22 maart 1471, waarmee een einde kwam aan de oorlog.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/George_van_Podiebrad.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.