kunstbus
Dit artikel is 10-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gereformeerd Gezinsblad

Orgaan van de gereformeerden vrijgemaakt voor het eerst uitgegeven in 1948 onder hoofdredacteur Piet Jongeling. In 1959 werd het een dagblad dat in 1968 voortaan Nederlands Dagblad werd genoemd om een breder publiek te bereiken.

Het Nederlands Dagblad is een dagblad van orthodox-protestantse signatuur. De krant ging in oktober 2010 als eerste Nederlandse krant over op berlinerformaat en stapte in november 2015 op tabloidformaat over. De oplage bedraagt minder dan 20.000 exemplaren.

Het Nederlands Dagblad werd in de zomer van 1944 als een half illegaal blad onder de naam Reformatie Stemmen opgericht, als gevolg van de onenigheid binnen de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland.

Onder de naam De Vrije Kerk werd het na de oorlog de kerkelijke spreekbuis van de in 1944 van de Gereformeerde Kerken afgescheiden Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Omdat het destijds op de Gereformeerde Kerken in Nederland ge├źnte dagblad Trouw zich negatief opstelde tegenover alles wat met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te maken had, begon men in die kerken de behoefte te voelen aan een dagblad uit eigen gelederen. Uit geldgebrek kon dit echter slechts geleidelijk gebeuren. Toen Piet Jongeling in 1948 als hoofdredacteur van de Nieuwe Provinciale Groninger Courant vertrok en aantrad als hoofdredacteur van het fusieblad De vrije kerk. Reformatorische stemmen werd de krant pas echt een journalistiek product. Onder de nieuwe naam Gereformeerd Gezinsblad kwam de krant vanaf 1948 twee keer per week uit; kort daarop volgde een uitgave die drie keer per week verscheen. Vanaf 1 oktober 1959 verscheen de krant dagelijks en ging men ertoe over meer algemeen nieuws op te nemen

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 14.