kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Germaans

Met Germaans wordt afhankelijk van de context het volk (de Germanen) of de taal of taalfamilie bedoeld.

De Germanen
De Germanen zijn een Indo-Europese bevolkingsgroep die van oorsprong woonde in de Noord-Duitse Laagvlakte en Zuid-Scandinavië.

De Germaanse talen
Germaanse talen zijn een subgroep van de Indo-Europese talen. De grootste Germaanse taal is Engels, moedertaal van enkele honderden miljoenen mensen en de lingua franca van de wereld in het begin van de 21e eeuw. Duits is een taal die door meer dan honderd miljoen Europeanen wordt gesproken. Nederlands wordt gesproken door ongeveer 20 miljoen mensen en haar dochtertaal Afrikaans door even zovelen. Kleinere Germaanse talen zijn Zweeds, Deens, Noors en Jiddisch. De Germaanse talen zijn afgeleid van een gemeenschappelijke brontaal, het Oergermaans.

Germaanse woorden
De Germaanse woorden worden vooral in het dagelijks taalgebruik gebezigd, terwijl de Romaanse woorden meer in formele contexten voorkomen. Een uitzondering hierop vormen namen van (politieke) stromingen, die in vrijwel elke taal Romaans zijn (communis/communisme, libertas/liberalisme, populus/populisme, socialis - socialisme, imperialis - imperialisme).
Een aantal mensen en groeperingen, zoals de Bond Tegen Leenwoorden en het Algemeen-Nederlands Verbond, wijst (onnodige) Romaanse woorden in het Nederlands resoluut af, omdat het Nederlands van oorsprong een Germaanse taal is. De meeste organisaties, zoals de Taalunie en het Genootschap Onze Taal, hebben er echter geen problemen mee.

Het Germaans scheppingsverhaal
Het Germaanse of Oudnoordse scheppingsverhaal is het scheppingsverhaal dat door de Germanen, (in ruime zin de bewoners van de noordelijke helft van Europa), gebruikt werd om de oorsprong der dingen mee te verklaren.

De Germaanse mythologie
De Germaanse mythologie beschrijft de verhalen die onder de voor-christelijke Germanen de ronde deden over de oorsprong en de geschiedenis van de goden, de wereld en de mensen. Deze kan ingedeeld worden in de Continentaalgermaanse en de Scandinavische (Noordse) groep. Deze lijken sterk op elkaar, maar toch zijn er enkele verschillen. Zo zijn in Scandinavië Frigg en Freya twee verschillende, maar duidelijk verwante godinnen, terwijl zij in de Germaanse mythologie maar één godin is.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Germaanse_mythologie.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.