kunstbus
Dit artikel is 15-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

gilde

Gilde kan verwijzen naar een beroepsgroep of beroepsvereniging voor een bepaald ambacht gevormd om economische reden of, met name in Oost-Nederland, een buurschap bedoeld om sociale zorg te organiseren en te verstrekken.

Een gilde was in de tijd van het ancien régime een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep. In sommige delen van de Nederlanden sprak men van ambachten. Gilden en ambachten hebben vanaf de middeleeuwen tot eind 18e eeuw bestaan. Een gilde is een vereniging van burgers binnen een stad die hetzelfde beroep of bedrijf, als meesters uitoefenen. Het gilde stelde allerlei bepalingen vast en zorgde voor bescherming van het ambacht.

Buurschap of boerschap of gilde is vanaf de 17de eeuw ook de benaming voor zowel de in de middeleeuwen ontstane bestuursvorm in nederzettingen op het platteland in het oosten en noorden van Nederland, als voor die nederzettingen zelf. Men zegt ook wel: een goede buurschap onderhouden, wanneer men het heeft over de betrekkingen tussen buren, ofwel als goede buren met elkaar omgaan, of "het gebuurlijk houden" In deze zin is buurschap een meer algemene term voor relaties tussen buren, en minder een bestuursvorm.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 109.