kunstbus
Dit artikel is 12-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

gilde

Gilde kan verwijzen naar een beroepsgroep of beroepsvereniging voor een bepaald ambacht gevormd om economische reden of, met name in Oost-Nederland, een buurschap bedoeld om sociale zorg te organiseren en te verstrekken.

Een gilde was in de tijd van het ancien régime een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep. In sommige delen van de Nederlanden sprak men van ambachten. Gilden en ambachten hebben vanaf de middeleeuwen tot eind 18e eeuw bestaan. Een gilde is een vereniging van burgers binnen een stad die hetzelfde beroep of bedrijf, als meesters uitoefenen. Het gilde stelde allerlei bepalingen vast en zorgde voor bescherming van het ambacht.

Buurschap of boerschap of gilde is vanaf de 17de eeuw ook de benaming voor zowel de in de middeleeuwen ontstane bestuursvorm in nederzettingen op het platteland in het oosten en noorden van Nederland, als voor die nederzettingen zelf. Men zegt ook wel: een goede buurschap onderhouden, wanneer men het heeft over de betrekkingen tussen buren, ofwel als goede buren met elkaar omgaan, of "het gebuurlijk houden" In deze zin is buurschap een meer algemene term voor relaties tussen buren, en minder een bestuursvorm.

Glazenmakers- en schildersgilde Groningen

Zo had je in stad Groningen het glazenmakers- en schildersgilde. Het doel van dit gilde was bescherming van de beroepsgroep tegen concurrentie van buitenaf, vooral van schilderijeninvoer. Het gilde vormde in 1416 nog een gilde met de zadelmakers en kannengieters, maar in 1585 vond definitief een afscheiding plaats en gingen de schilders en glazenmakers samen verder, wel als twee aparte gilden, maar onder een gezamenlijk bestuur. In dit gilde was het maken van een toelatingsproef niet verplicht tot het niveau in 1725 zo ver was gedaald dat ze toch een meesterproef instelden. In 1747 gingen de twee gilden vanwege onenigheid over de afbakening van de werkterreinen uitelkaar om drie jaar later toch weer samen te komen. In 1798 werden de gilden officieel opgeheven. Men ging nog een tijdje vrijblijvend door, maar door het ontbreken van de verplichtingen was het animo al snel verdwenen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.