kunstbus
Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

glastuinbouw

In de glastuinbouw wordt CO2 gebruikt als "gasvormige bemesting". Planten hebben CO2 nodig voor de fotosynthese. Als het CO2-gehalte in de kas wordt verhoogd, groeien de planten beter en sneller.

Uit onderzoek blijkt dat de fotosynthese, uitgedrukt in koolstoftoename per cm2 belicht bladoppervlak, toeneemt met 30 tot 50% als de CO2-concentratie wordt verdubbeld t.o.v. normaal! Met "normaal" bedoelt men dan 360 ppm.
Glastuinders gebruiken hun verwarming om het CO2-gehalte van de lucht in de kas te verhogen: ze laten de schoorsteen van de gaskachel in de kassen uitkomen. In de zomer moeten ze dan alleen voor CO2 stoken en dat is duur. Er is een andere oplossing bedacht: afval-CO2 van Shell wordt naar de tuinders gebracht. Speciaal daarvoor is de ondernemig OCAP opgericht: Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants. OCAP is een joint venture tussen gassenleverancier Linde Gas Benelux (het voormalige Hoek Loos) en bouwconcern VolkerWessels. OCAP levert zuivere CO2 aan glastuinders in het Westland, de B-driehoek, Delfgauw en Wilgenlei. Deze CO2 is een ‘afvalproduct’ van de waterstofproductie bij Shell in de Botlek. OCAP levert deze CO2 via een bestaande pijpleiding en een nieuw distributienet aan de tuinders. Door CO2 van OCAP af te nemen, besparen tuinders in totaal ongeveer 95 miljoen kubieke meter aardgas per jaar en vermindert de CO2-uitstoot jaarlijks met circa 170.000 ton. Dubbele winst dus, voor het klimaat én voor de glastuinbouw.

Een andere mogelijk interessante ontwikkeling in de glastuinbouw biedt het SCARLET project. De glastuinbouw blijft altijd na de oogst met grote hoeveelheden plantenresten zitten. Men noemt dit organische reststromen. De bedoeling van het project SCARLET is om deze biomassa te benutten voor de productie van waterstof en CO2, waarbij de waterstof wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en warmte, en het CO2 voor de ‘bemesting’ van de planten in de kassen. De Nederlandse glastuinbouw produceert jaarlijks 400.000 ton organische reststof, waaruit met de SCARLET - technologie ruim 75 miljoen m3 aardgasequivalent energie kan worden geproduceerd.
De technologie waarvan SCARLET gebruikmaakt, is de thermische behandeling van biomassa met behulp van superkritisch water. Meer dan 70 procent van de energie in de biomassa komt dan vrij in de vorm van waterstof die op een schone manier kan worden verbrand om elektriciteit en warmte op te wekken. Met behulp van expansie kan ook het geproduceerde CO2 worden gebruikt voor de productie van elektriciteit. Vervolgens is het CO2 te gebruiken voor de ‘bemesting’ in de kassen. Omdat dit proces in water verloopt, is deze technologie speciaal geschikt voor natte reststromen zoals die in de glastuinbouw vrijkomen. Er bestaan nog veel meer natte reststromen. Het toepassingspotentieel is dan ook veel groter. Dit onderzoeksproject liep tot eind 2007.

Creative Commons bronnen:
 • http://betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/a8381/b502a/75629/13b5f/9fef1/nlt3-v118-CO2-opslag-versie1-3-Mei-2015.pdf - CO2-opslag: Zin of onzin?

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 309.