kunstbus

Dit artikel is 02 11 2016 10:49 voor het laatst bewerkt.
Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

gnosticisme

De term gnosticisme is etymologisch afkomstig van het Griekse woord gnosis voor kennis. Gnosis duidt op mystieke, geheime (in de betekenis van "verborgen") kennis. Gnosticisme is een verzamelnaam voor een brede waaier aan mystiek-religieuze stromingen die stammen van voor het begin van de huidige jaartelling en een bloei kenden in de 2e en 3e eeuw. Vanwege zijn occulte (geheime) karakter is het moeilijk een duidelijk beeld te krijgen van het gnosticisme. De hedendaagse kennis over de leringen uit het gnosticisme bestaat overwegend uit gevonden teksten van stromingen, die ontstonden uit de confrontatie met het christendom en daarom tot de gnostiek gerekend worden. Het meeste materiaal bestaat daarnaast uit geschriften van uiteenlopende christelijke auteurs, die de opvattingen uit het gnosticisme aanvielen. De term wordt heden ten dage ook wel gebruikt voor en door sommige esoterische bewegingen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/GnosticismePageviews vandaag: 1796.