kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 14-01-2016 voor het laatst bewerkt.

godverdomme

Godverdomme

Godverdomme is een veelgebruikte vloek of krachtterm in de Nederlandse taal. Het gebruik van deze vloek kan pijnlijk zijn voor (christelijk) godsdienstige mensen daar zij het zien als een misbruik van de naam des Heren en dus in strijd met het derde van de Tien Geboden.

Veel mensen geloven dat de term beluisterd moet worden als een vervloeking die men over zichzelf afroept: "God, verdoem me!" Echter, een alternatieve interpretatie is dat, wanneer men zich bijvoorbeeld met een hamer op een vinger slaat en als krachtterm Godverdomme! uitschreeuwt, men eigenlijk wenst te zeggen: "God verdoeme deze pijn", met het werkwoord 'verdoemen' in de aanvoegende wijs. Deze lezing wordt ondersteund door vergelijking met bijvoorbeeld het Engels. De term Goddamn of Goddammit heeft precies die betekenis.

De eufemistische afkorting "GVD" (uitgesproken als 'geeveedee!') wordt veel gebruikt, met name om anderen in de omgeving niet nodeloos te kwetsen. Ook wordt wel schertsend "GerritjeVanDalen" gezegd. Pogingen van de Bond tegen het vloeken om het woord in het dagelijks spraakgebruik te vervangen door "rodondendron", uiteraard gekozen vanwege de klankovereenkomsten, zijn tot op heden onsuccesvol gebleken. Een andere acryologie, "potvolblommen" bleek te opgewekt om als krachtterm ingang te vinden.

Door biologen werd wel 'Chondrus crispus' gebruikt, wat de latijnse naam is voor een zeewier. Waarschijnlijk mede naar aanleiding van de gelijkenis van het epitheton met de naam Christus.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Godverdomme
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 45.