kunstbus
Dit artikel is 14-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

graafschap Dalhem

Graafschap Dalhem

Het graafschap Dalhem, soms ook Daelhem, Daalhem of Dolhain (in het Frans), was een klein zelfstandig gebied tussen Luik en Maastricht. Aanvankelijk heette het graafschap Voeren met als hoofdplaats 's-Gravenvoeren, maar na het bouwen van een burcht te Dalhem op een steile rots tussen de riviertjes de Berwijn en de Bolland in 1080 werd Dalhem de naam van het land. Tot 1085 behoorde de burcht toe aan paltsgraaf Herman II van Lotharingen.

In 1239 versloeg de hertog van Brabant de graaf van Dalhem, Dirk van Hochstaden, en in 1244 liet deze Dalhem voorgoed over aan de hertog, die dus voortaan ook graaf van Daelhem was. Een slotvoogd of drossaard voerde er in naam van de hertog het bewind. Onder Brabantse controle vormde Dalhem later met het hertogdom Limburg, het Land van Valkenburg en Land van 's-Hertogenrade een gezamenlijke delegatie in de Staten-Generaal van de Nederlanden en werd onderdeel van de Landen van Overmaas die in personele unie verenigd waren met het Hertogdom Brabant.

De volgende gemeenten of schepenbanken, zowel Dietse als Waalse, behoorden op een of ander ogenblik, op de een of de andere manier tot het graafschap:

nu in Limburg (Nederland)
. in de gemeente Margraten : Cadier, Mheer en Noorbeek,
. in de gemeente Eijsden : Oost

nu in Belgisch-Limburg
. in de gemeente Voeren : Moelingen, 's-Gravenvoeren en Sint-Martens-Voeren (tot 1251 ook Sint-Pieters-Voeren)

nu in de provincie Luik
. de gemeente Aubel (met de invloedrijke abdij van Godsdal)
. in de gemeente Blegny : Mortier, Housse en Trembleur
. in de gemeente Dalhem : Dalhem, Bern (Berneau), Bolbeek (Bombaye), Feneur, Neufchâteau, Saint-André en Weerst (Warsage)
. in de gemeente Herve : Julémont (deels)
. de gemeente Olne
. in de gemeente Wezet : Cheratte en Richelle

Staatse en Spaanse Partage
In de Vrede van Münster van 1648 kwam er geen overeenkomst over het land tot stand. Op 26 december 1661 sloten de republiek en Spanje het partagetractaat, waarin de landen van Overmaze werden verdeeld. Sindsdien waren er een Graafschap Dalhem Staatse Partage en een graafschap Dalhem Spaanse partage.

. Spanje kreeg de banken, heerlijkheden en dorpen 's Gravenvoeren, Mheer, Noorbeek, Warsage, Moelingen, St. Maartensvoeren, Aubel, Cheratte, Neuf-Chateau, Mortier, Housse en Richelle.
. de Staten-Generaal kregen het kasteel en de stad Daelhem en verder de banken, heerlijkheden en dorpen Trembleur, Olne, Bombaye, Fenneur, Cadier en Oost. Verder de buitenlandse lenen releverende van het kasteel van Daelhem welke in het akkoord niet met name genoemd zijn.

De verdeling werd in 1663 uitgevoerd.

Na de Spaanse Successieoorlog kwam het Spaanse deel van het land aan Oostenrijk. Op 8 november 1785 sloten Ooostenrijk en de Staten-Generaal het tractaat van Fontainbleau. Hierbij werd een groot deel van het graafschap Dalhem door de Staten-Generaal aan Oostenrijk afgestaan in ruil voor delen van Oostenrijks Valkenburg. Van het graafschap Dalhem bleven Oost en Cadier Staats. De twee dorpen werden bij resolutie van de Staten-Generaal dd. 26 januari 1789 verenigd met het Land van 's Hertogenrade Staatse partage, dat voortaan de naam zou dragen van "Geünieerde of gecombineerde Landen van Daelhem en 's Hertogenrade".

In 1797 ging het gebied deel uit maken van het het Franse departement van de Beneden-Maas.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Dalhem

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 774.