kunstbus
Dit artikel is 04 03 2017 11:11 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

grafieken

Op Kunstbus kun je nu ook grafieken maken. We beginnen met de eenvoudigste vorm: de verticale staafdiagram. Later zullen meer mogelijkheden en andere grafiekvormen toegevoegd worden.

Door een regel direct met #bar te beginnen met eventueel daaropvolgend een titel geef je onze editor te kennen dat je een verticale staafdiagram gaat bouwen.
Op de eerstvolgende regel [SHIFT + ENTER] geef je dan gescheiden door komma's de onderwerpen voor de x-as aan.
Op de volgende regel  [SHIFT + ENTER] volgen dan de eenheden die bij de onderwerpen horen: in onderstaand voorbeeld 9 bij a, 8 bij b, 7 bij c, etc.

voorbeeld code:
 #bar aflopende schaal
a,b,tekst,d,e,f,g,h,i
8,6,4,2,,-2,-4,-6,-8
#set_text_clr green
#set_title_font gdTinyFontGD
#cycle_clrs 1Je kunt aan de x-as en y-as ook labels toevoegen op onderstaande wijze:
 #bar oplopende schaal
a,b,c,d,e,f,test,h,i
1,2,3,4,5,6,7,8,9
1.5,2.5,3.5,4.5,5.5,1.5,-1.5,8.5,9.5
.5,.5,.5,.5,.5,.5,.5,.5,.5,
#height 400
#x_label onderwerpen
#y_label eenheden
#cumulate 1
#set_title_font giant
#set_text_clr dbrown
#set_x_label_font giant
#dclrs dblue, gold, lyellow
#show_values 1
#values_space -4De volgende optionele methoden kunnen gebruikt worden
#cumulate 1 stapelt de datasets met eenheden op elkaar in plaats van naast elkaar

#x_labels_vertical If set to a true value, the X axis labels will be printed vertically.
#show_values [number] Set this to 1 to display the value of each data point above the point or bar itself.
#values_vertical [number] If set to 1, the values will be printed vertically
#values_space [number] Space to insert between the data point and the value to print. Default: 4.


#set_text_clr [colour name]
white, lgray, gray, dgray, black, lblue, blue, dblue, gold, lyellow, yellow, dyellow, lgreen, green, dgreen, lred, red, dred, lpurple, purple, dpurple, lorange, orange, pink, dpink, marine, cyan, lbrown, dbrown

#dclrs [colour,colour,etc.] (short for datacolours) This controls the colours for the bars in your datasets. Divided by a comma.

#cycle_clrs [number] if set bars will change per point and not by dataset

#set_title_font [font specification] options are tiny, small, large, medium, giant. medium is bold.

Set the font for the x and y axis label, the x and y axis value labels, and for the values printed above the data points.
#set_x_label_font [font specification]
#set_y_label_font [font specification]
#set_x_axis_font [font specification]
#set_y_axis_font [font specification]
#set_values_font [font specification]

More possibilities are to be found on http://search.cpan.org/dist/GDGraph/Graph.pm#Options_for_graphs_with_axes

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 62.