kunstbus
Dit artikel is 20-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

gremium

Een gremium (meervoud 'gremia') is een college, een lichaam van vertegenwoordigers. Ook een vereniging, bond, corporatie; raad van advies. In Nederland zijn gemeenteraden of de Tweede Kamer voorbeelden van gremia. Gremia binnen bedrijven en instellingen zijn bijvoorbeeld een ondernemingsraad of een universiteitsraad. Het woord komt uit het Latijn, waar het schoot, bescherming of binnenste betekent.

De gemeenschap van priesters verbonden aan de Sint-maartenskerk in Groningen kan worden beschouwd als een kapittel en is daarmee ook een gremium.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.