kunstbus
Dit artikel is 23-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

griffier

Een griffier is een ander woord voor secretaris. Het bureau van een griffier of zijn ambt in het algemeen wordt de griffie genoemd. Een secretaris (letterlijk geheimhouder) of penvoerder is de functie van de persoon die de verslaglegging doet van een organisatie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.