kunstbus
Dit artikel is 24-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Groene Kruis

Het Groene Kruis was een neutrale landelijke vereniging voor wijkverpleging en thuiszorg (kruiswerk) in Nederland die actief bezig kon zijn bij het verzorgen en verplegen van zieken en het verbeteren van de hygiënische omstandigheden in de verschillende woonplaatsen, ongeacht de godsdienstige levensbeschouwing van de leden.

De oudste plaatselijke vereniging van het Groene Kruis was die in de plaats Driebruggen. Deze vereniging werd op 3 november 1900 opgericht in de toenmalige gemeente Lange Ruige Weide (Driebruggen) door de huisarts Wilhelm Poolman (1866-1935).
De Kamerikse huisarts Van Deinse stelde voor om de vereniging in Utrecht en Zuid-Holland de naam "Het Groene Kruis" te geven, waarbij de kleur verwees naar de "huiskleur" van de medische faculteit van de Universiteit. De vereniging breidde zich vervolgens uit over geheel Nederland.

Het seculiere Groene Kruis fuseerde in 1978 met het protestante Oranje-Groene Kruis en het rooms-katholieke Wit-Gele Kruis tot de Nationale Kruisvereniging (NK).

Een voorloper van het Groene Kruis was het Witte Kruis, een neutrale vereniging voor wijkverpleging, opgericht in 1875 door Jacobus Penn, welke arts en geneeskundig inspecteur was in Noord-Holland. Het symbool was afgekeken van het Rode Kruis. Doel was voorlichting op het terrein van volksgezondheid, bevordering van de hygiëne en bestrijding van epidemieën. De federatie had plaatselijke afdelingen in Noord-Holland, en later in geheel Nederland.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 3.