kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

haremIngres: Turks bad, 1862, 1,08x1,10m, Musée du Louvre

Een harem (Arabisch haeraem = afzonderen of verbieden) is een afgesloten en bewaakte woonruimte in een serail of huis, waarin de vrouwen van een Oosterse ambtsdrager of hoofd van een familie, leven.

De privacy van de vrouwen wordt zeer gerespecteerd. Ongeoorloofd binnentreden van deze vrouwenverblijven was haram, dat wil zeggen ten strengste verboden.

De vrouwen stonden over het algemeen onder toezicht van de 'eerste vrouw', die gold als een vorstin; of onder toezicht van een eunuch. Harems waren en zijn nog wijd verbreid in sommige delen van de islamitische wereld.

Bekend zijn de harems geworden vanwege de intriges die zich daar afspeelden, maar ze konden ook een broedplaats zijn voor kunst en cultuur. In tegenstelling tot wat men vaak denkt is een harem niet alleen het verblijf van de vrouwen waar het familiehoofd seksuele relaties had (vrouwen en concubines) maar ook hun kinderen en huishoudelijk personeel (vrouwen en eunuchs) konden deel uitmaken van deze hofhuishouding, die traditioneel gescheiden was van het mannenverblijf, de selamlik.

Zie ook het artikel Oriëntalisme.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Harem.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 837.