kunstbus
Dit artikel is 23 10 2016 12:40 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

hedonisme

Hedonisme is een term die zowel een bepaalde filosofische leer aanduidt als een bepaalde levenshouding in verband met genot. Het woord hedonisme is afgeleid uit het Griekse woord Hèdonè dat "genot" betekent.

In het tegenwoordige taalgebruik is een hedonist iemand die zonder zich om anderen te bekommeren vooral zintuiglijk geniet. Om onderscheid te maken met de filosofische term wordt voor deze categorie mensen ook wel het bijschrift platvloerse hedonist gebruikt.

In de filosofie is het hedonisme de leer binnen de ethiek die stelt dat genot (in algemene zin) het hoogste goed is. Hierbij moeten echter wel de eventuele nadelen van het betreffende genot in beschouwing genomen worden.

De psychologie kent de hedonistische persoonlijkheid, een karaktertype dat gekenmerkt wordt door een bovengemiddeld streven naar directe lustbevrediging.

In de sociologie kent de leefstijlanalyse van bepaalde culturele groepen in de samenleving de groep van de hedonisten die gekenschetst wordt als hoogopgeleid, apolitiek en oppervlakkig.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.