kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

heemkunde

Heemkunde

Kort gezegd is heemkunde de studie en de daaruit voortgekomen kennis van de leefomgeving. De studie richt zich altijd op een leefgebied waar men speciale interesse voor heeft, meestal de eigen woon- en leefomgeving. Heemkunde wordt voornamelijk door amateurs beoefend maar ook door wetenschappers als archeologen, volkskundigen en historici. Heemkunde richt zich in de drie kringen welke in de gemeente Waalwijk actief zijn in hoofdzaak op de cultuur en cultuurhistorische aspecten van ons eigen woon- en leefgebied. De cultuurhistorische aspecten ofwel het cultureel erfgoed in ons gebied omvat de gehele periode dat er mensen hebben gewoond. Ook de huidige tijd waarin nieuwe culturen ontstaan en veranderingsbewegingen in bestaande culturen kunnen hier echter toe gerekend worden. Kenmerken van cultuurhistorie zijn bijvoorbeeld te vinden in sporen en resten van verdwenen menselijke activiteiten, onder andere van bewoning. Hiertoe behoren echter ook nog bestaande objecten als (oude) gebouwen, waterwerken, archiefstukken en kunstvoorwerpen. Ook zijn kenmerken terug te vinden in bijvoorbeeld volksgebruiken, religie en het dialect. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 744.