kunstbus
Dit artikel is 19-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

heerlijkheid Groningen

De heerlijkheid Groningen, ook genaamd heerlijkheid Stad en Lande, was de benaming van Groningen en omgeving in de 16e eeuw. Bij de vrede van Grave (1536) wordt de stad Groningen, eigenlijk het Gorecht, samen met de Ommelanden voor het eerst gezamenlijk als heerlijkheid Groningen onder het gezag van keizer Karel V geplaatst, overigens met behoud van rechten en vrijheden.

De Stad had zich al jaren eerder vrijgemaakt van zijn formele landsheer, de bisschop van Utrecht. De Ommelanden hadden nimmer een heer erkend, zij beriepen zich steeds op de Friese Vrijheid. Elk gebied onder de heerschappij van een heer kan een heerlijkheid genoemd worden, maar het verschil met tientallen andere heerlijkheden was dat Groningen en de Ommelanden zelfstandige gebieden werden, zoals dat in de Nederlanden bijvoorbeeld ook het geval was met de heerlijkheid Mechelen.

Voortaan was de keizer, naast keizer in een personele unie ook heer van Groningen. Deze heerlijkheid wordt als één van Zeventien Provinciën in 1548 opgenomen in de Bourgondische Kreits. Toch moet men zich dit niet meteen voorstellen als een eenheidsstaat. Zo deden de staten van de Ommelanden mee aan de Unie van Utrecht, de stad Groningen aanvankelijk niet. Bij de Reductie van Groningen in 1594 wordt de heerlijkheid Groningen omgevormd tot Stad en Lande, een zelfstandige provincie van de Republiek der Verenigde Provinciën.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 594.